05-09-2019

Martina Jürs om ny økonomiaftale for regionerne

”Mange gode takter, men husk den faglige bredde, når pengene skal fordeles”. I aftalen fremgår det bl.a. regionerne får 1½ mia. kr. mere i 2020.


Regeringen har indgået en aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2020. Parterne har blandt andet aftalt, at:

 • ​Regionerne får 1½ mia. kr. mere i 2020 (i forhold til de fastlagte udgiftslofter)
 • Omprioriteringsbidraget fjernes (kravet om besparelse på 1% årligt) 
 • Region Midt får 100 mio. kr. i driftstilskud i 2019 til håndtering af ekstraordinære udfordringer med indflytning i nyt sygehusbyggeri.
 • Regionerne arbejder målrettet for at omprioritere ressourcer fra administration til den patientnære sundhed og borgernære opgaver.
 • Der etableres en fælles taskforce mellem regeringen og regionerne til at drøfte veje til at: 
  • Uddanne og ansætte mere social- og sundhedspersonale og sygeplejersker.
  • Forbedre arbejdsforholdene.
  • Gøre det muligt for flere at gå op i tid.
  • Nedbringe sygefraværet.
  • Udnytte medarbejdernes kompetencer bedst muligt.

 

dbio byder gerne ind med forslag

”Det er rigtigt dejligt, at der nu tilføjes flere penge til et sundhedsvæsen, der i mange år har mærket sparekniven”, udtaler Danske Bioanalytikeres formand Martina Jürs og fortsætter:

 ”Jeg håber, at man husker den nødvendige faglige bredde, når man nu får ressourcer til at ansætte flere på sygehusene. Ellers skal vi i Danske Bioanalytikere nok hjælpe med en høflig reminder.”

dbio's formand glæder sig også over, at parterne bag aftalen ønsker at forbedre arbejdsforholdene og bruge kompetencerne i sundhedsvæsenet bedre.

”Vi bioanalytikere byder gerne ind med et par forslag”, siger hun.
 
 

Brug den borgernære bioanalytiker

Målet om at øge kvaliteten af de opgaver der løses uden for sygehusene, så flere sundhedsopgaver kan udføres i eller tæt på borgerens eget hjem, kalder også på bioanalytikernes kompetencer. 

”Borgernære bioanalytikere er netop stærke indenfor analyse- og kvalitetssikring, så de er jo som skabt til at imødekomme dette ønske. Flere af de opgaver, der traditionelt bliver udført på sygehusene, kan sagtens udføres i samme høje kvalitet tæt på borgerne, hvis bare de rette kompetencer følger med ud i det nære sundhedsvæsen”, siger Martina Jürs.
 
 

Tænk i opgaveglidning

Et udgangspunkt for den nye aftale er at sikre, at der også i fremtiden vil være kapacitet på sygehusene til at håndtere et stigende behov for behandling. Opgaverne skal løses der, hvor de løses mest effektivt, med færrest udgifter og til størst gavn for patienterne.

”Jeg er enig i, at sundhedskronerne kan bruges smartere, samtidig med at man aflaster de hårdt ophængte læger. De kan fx ske ved en opgaveglidning indenfor kronikerområdet. Hvis bioanalytikere får forbeholdt virksomhed indenfor blodprøvetagning, vil de kunne ordinere og tage de rette prøver, der hvor de har ekspertisen, uden at behøve involvere en læge. Det vil give et bedre patientflow, og lægerne vil kunne bruge mere tid på patientkontakt”, siger Martina Jürs.

Regeringen lægger i aftalen op til en kommende sundhedsaftale (regeringens plan for fremtidens sundhedsvæsen), hvor Danske Regioner vil blive inddraget løbende i processen.
LinkedIn Email Twitter