20-05-2020

Vil du være ekstern censor på bioanalytikeruddannelsen?

Nu er der mulighed for at søge om at blive ekstern censor på bioanalytikernes grunduddannelse. Censorkorpset beskikkes for en 4–årig periode fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2024.

Underviser og studerende.jpg 

AUH Blodprøver og biokemi. Foto: Helle Arensbak


Fra i dag den 20. maj kan du søge om at blive ekstern censor. Censorkorpset beskikkes til hele uddannelsens eksterne eksamener i de enkelte semestre samt bachelorprojekter inden for alle specialer. Korpset administreres af Professionshøjskolernes Censorsekretariat.

Ansøgningskriterier

I Eksamensbekendtgørelsen, BEK nr. 18, (2020) § 27, står der bl.a. følgende.

En censor skal have:
  • indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder 
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen 
  • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Derudover er der krav til kvalifikationsniveauet for censorer ved Bioanalytikeruddannelsen svarende til et af følgende: 
  • diplomuddannelse og fem års erfaring som bioanalytikerunderviser inkl. erfaring med vejledning og eksamination ved bachelorprojekt 
  • uddannelse på master-/kandidatniveau
  • påbegyndt masteruddannelse og gennemført første halvdel heraf 

Endvidere har censor pligt til at orientere sig i eksamensbekendtgørelsen, læringsudbytter og prøvekriterier i uddannelsen. Ansøger skal kort angive sin relation til Bioanalytikeruddannelsen.

Rammer

Censorkorpset beskikkes for en 4-årig periode, og ved udløb af en periode er det muligt at søge om genbeskikkelse. 

Censorkorpset er landsdækkende, dvs. de fem uddannelsesinstitutioner, som udbyder Bioanalytikeruddannelsen i Danmark, benytter samme censorkorps. Det betyder bl.a., at der er en forventning om, at censorerne er indstillet på at rejse i forbindelse med varetagelse af censoropgaver i hele landet.

Som censor bliver man timeaflønnet  og får dækket sine transportudgifter.

Ansøgningsfrist er den 23. juni 2020

Der er åben for ansøgning fra den 20. maj 2020, og du finder ansøgningsskemaet på www.censor-it.dk

Klik på ”Bioanalytikeruddannelsen” under Beskikkelsesansøgning i menuen i venstre side
Sæt flueben i kassen og tast dit cpr-nummer
Klik på ”hent data”
Udfyld skemaet
Klik på ”indsend ansøgning”

Senest medio november sendes besked til ansøgere om optagelse i censorkorpset.

OBS - hvis du allerede har et login til hjemmesiden

Log ind og klik herefter på uddannelsens link under Beskikkelsesansøgning til venstre. Hvis du har glemt dine login-oplysninger, kan du klikke på "glemt adgangskode".​
​​​
LinkedIn Email Twitter