22-05-2019

"Vi skal sikre faglig specialisering blandt alle faggrupper på sundhedsområdet"

Lige om lidt skal vi stemme til Folketingsvalget. Men hvad mener kandidaterne egentlig om det, der betyderne noget for bioanalytikere og laboranter? dbio.dk har stillet alle 13 partier fire spørgsmål. Her får du svarene fra Dansk Folkeparti.

​​​Af Niels C. Jensen, journalist

Liselott Blixt, der er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, svarer på spørgsmålene fra Danske Bioanalytikere - dbio.DF-logo300.png


Prioritering i et presset sundhedsvæsen. Skal beslutningen om, hvem der skal behandles, ske på et politisk eller fagligt grundlag?

"Prioritering af behandlinger skal ske på et fagligt grundlag. Det er ikke op til politikere at afgøre, hvem der skal behandles."
 

​Uddannelse hele livet. Hvordan vil I sikre, at det fremover bliver nemmere for professionsbachelorer som f.eks. bioanalytikere at tage en kandidatuddannelse?

 "Uddannelse hele livet er et vilkår i dagens Danmark, som langt de fleste faggruppe oplever – både når det drejer sig om at beholde jobbet eller at søge nyt job. En kandidatuddannelse åbner generelt langt flere døre end en bachelor, så derfor er det noget, som vi i Dansk Folkeparti meget gerne vil fremme."
 

Diagnostisk kvalitet. Hvilke faggrupper og kompetencer, mener du, er vigtige for at stille korrekte diagnoser som forudsætning for den rigtige behandling?

"Det er blandt andet speciallæger, og derfor er det vigtigt, at vi sikrer en faglig specialisering blandt alle faggruppe på sundhedsområdet, således at færre diagnoser risikerer at lande mellem to stole eller at forblive uopdagede. På sundhedsområdet er det for det meste et spørgsmål om liv eller død med en hurtig og korrekt diagnosticering."
 

Psykisk arbejdsmiljø. ​Hvordan vil du sikre, at ansatte, heriblandt bioanalytikere, i sundhedsvæsnet har plads og tid til at yde høj faglig kvalitet?

"Vigtigt for det psykiske arbejdsmiljø er en ordentlig og anerkendende ledelse, som fordeler arbejdet korrekt under hensyntagen til fagligheden. Det gælder inden for stort set alle professioner. Men ligeså vigtigt er det, at der tilføres tilstrækkeligt med ressourcer."
​​​
 

 Kandidaten

 
Liselotte_Blixt-Fotograf_Steen_Brogaard.jpg

Liselott Blixt

  • Folketingsmedlem
  • Sundhedsordfører
  • Psykiatriordfører
  • Formand for Sundheds- og Ældreudvalget
  • Bor i Greve
  • Født i Lund, Sverige. Hun har to børn, Daniel og Christine, fra et tidligere ægteskab. 
  • Medlem af Folketinget siden 2007.
  • Uddannet buntmager i 1981 og i en årrække beskæftiget som blandt andet taxachauffør og omsorgsmedhjælper. 
  • I 2002 færdiguddannet som social- og sundhedsassistent efter i flere år at have arbejdet som hjemmehjælper.
LinkedIn Email Twitter