04-01-2021

Vi må ikke glemme arbejdsmiljøet!

I denne Corona-tid med masser af opgaver og arbejdsdage i højt tempo, er det fristende at prioritere arbejdsmiljøarbejdet ned – men det er nu, at arbejdsmiljøet er vigtigere end nogensinde, skriver næstformand Katja Wienmann Bramm i månedens frispark.

FRISPARK_Katja.jpg

2020 med Corona har været et vanskeligt år og har desværre betydet, at mange af jer føler jer endnu mere pressede på trivslen i arbejdslivet. Det berører mig dybt, når I fortæller mig på Facebook og via Teams om, at I har virkelig travlt, at I dårligt har tid til at tale med hinanden, at pauserne nedprioriteres og til tider helt droppes, fordi hverdagen er så hektisk – trivslen er under massivt pres. I oplever frustrationer og kan til tider føle jer opgivende.  I fortæller mig også, at jeres arbejde også påvirker jeres privatliv i negativ retning. Det er hård kost. 

I foråret gik I alle med kampgejst og oprejst pande ind på præmissen med ekstra travlhed og nye opgaver - for det var jo ”bare” lige noget, der skulle klares hen over sommeren. Virkeligheden viste sig at være en anden.  Corona har ikke fået en ende, arbejdsmængden er vokset – og ingen kan fastsætte en deadline for, hvornår verden normaliseres igen. Og det kan de fleste af os ikke holde til i længden. 
 
Fra forskningen ved vi, at det ikke skader at være oppe i et hektisk tempo i en kortere periode, men hvis hverdagen altid foregår på den høje klinge uden pauser og tid til restitution, kan man ende med at blive syg af det. 

Tiden med Corona har om noget understreget, at det er vigtigt at huske på og at tale om arbejdsmiljøet hver eneste dag. Det er lige så vigtigt, som hverdagens øvrige arbejdsopgaver. I en hverdag med store forandringer og uforudsigelighed, er tydelighed og retning for arbejdsopgaverne og arbejdsfællesskabet afgørende for, om man trives eller mister modet. 

Jeg ved, at nogle af jer allerede prioriterer dette arbejde, og løbende under Corona har skruet på knapperne, ud fra de erfaringer, I har fået med ting, der ikke fungerer. Jeg har fx hørt eksempler på, at der er lavet klare planer for, hvordan man i en tid med mange nye kollegaer, som skal oplæres hurtigt, får en acceptabel proces – måske ikke drømmescenariet, men det muliges kunst. Dermed slipper den enkelte for at skulle være i konflikt på sin faglighed, når medarbejdere og ledelse sammen finder en løsning. 

Jeg og det øvrige forretningsudvalg har haft møder med Danske Regioner, hvor vi er kommet med konkrete forslag, som kan understøtte jeres arbejdsmiljø ude på afdelingerne. Vi har blandt andet foreslået, at I får støtte til at håndtere denne nye og uvante situation ift. prioritering, planlægning og organisering. At tid til restitution og pauser prioriteres, og at TRIO/MED får tilbudt arbejdsmiljørådgivning, så de ikke står alene med opgaven med at håndtere de store forandringer. Danske Regioner har taget godt imod dbio´s forslag. De er også bekymrede for jer og hele situationen, og at I som ansatte knækker under for et presset arbejdsmiljø.

Danske Regioner og dbio skal mødes igen for at følge op på situationen og drøfte videre indsatser. Ude på de enkelte afdelinger vil jeg opfordre til, at AMiR og TR tager initiativ til at tale med kollegaer og ledelsen om, hvordan I kan prioritere arbejdsmiljøarbejdet.

Og finder I gode løsninger, så del dem med hinanden og dbio, så vi kan høste af hinandens erfaringer og inspirere hinanden. Jeg er lutter øren og tager meget gerne jeres erfaringer med i den videre dialog med Danske Regioner.
LinkedIn Email Twitter