05-04-2019

Bioanalytikere i Holstebro og Herning holder fast i blodprøvetagningen

En studietur til Norge gav hospitalsledelse idéen om at lade plejepersonale overtage prøvetagning på kommende superhospital. Klinisk Biokemisk Afdeling samlede masser af argumenter imod, og nu er planen droppet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Af Niels Stoktoft Overgaard, journalist
190219_HospitalsenhedenVEST_04.jpg

Efter effektiviseringer i Hospitalsenheden Vest er det totale resursetræk pr. prøvetagning på en runde i dag 6 minutter. Tidligere, da bioanalytikerne løb stjerneløb, var forbruget 17 minutter. Foto: Jens Bach

 
Så skete det igen: En hospitalsledelse kommer til at tænke på, om ikke plejepersonalet kan overtage blodprøvetagning på afdelingerne. Denne gang hændte det i Hospitalsenheden Vest i Holstebro og Herning. 

De to regionshospitaler samles om halvandet år på det nye supersygehus i Gødstrup. Det var her, plejepersonalet eventuelt skulle have været i gang med blodprøver. Men som flere andre steder er planen nu droppet igen. 

Hospitalsledelsen har valgt at lytte til rådgivning fra Klinisk Biokemisk Afdeling om fordelene ved, at arbejdet udføres af bioanalytikere. Planen nåede ikke særlig langt. Klinisk Biokemisk Afdeling nedsatte hurtigt en gruppe, der samlede dokumentation. Den pegede utvetydigt på fordelene ved at fortsætte med den nuværende arbejdsfordeling.
”Men der var da kolleger, som nåede at blive bekymrede,” fortæller fællestillidsrepræsentant Conni Smith.
 
”De begyndte at tale om, at vi skulle invitere hospitalsledelsen til at se, hvordan blodprøvetagning foregår, og hvor mange farer der kan være for ​fejl. Men det blev ikke nødvendigt.”
 

Kan ikke sammenlignes

Idéen opstod, da afdelingsledelser og hospitalsledelse besøgte det nye Sykehus Østfold Kalnes sydsydøst for Oslo i Norge. Det er et af Nordeuropas største hospitaler og samler flere mindre tidligere hospitaler.
 
Her er blodprøvetagningen overdraget til plejepersonalet, og det så umiddelbart ud til at have givet gevinster. Men chefbioanalytiker Karina Willemoes Ladefoged var også med på turen og kunne straks se, at forudsætningerne var anderledes.
 
”De kom i Norge fra sygehuse, hvor bioanalytikere traskede rundt i to-tre timer med deres vogne, inden prøverne nåede til laboratoriet til analyse. Imens ventede alle på resultaterne. Der var ingen rørpost på de gamle sygehuse,” fortæller Karina Willemoes Ladefoged.
 
”Men vi er længe forbi, at bioanalytikere trasker rundt i lang tid. Det er flere år siden, vi gennemførte et Lean-projekt, der har effektiviseret arbejdsgange. Bioanalytikere ruller løbende rundt på afdelinger én gang i timen. Vi har rørpost i både Herning og Holstebro og får et fuldt system i Gødstrup. Prøver afleveres løbende til analyse.”
 
Erfaringer andre steder Karina Willemoes udgjorde sammen med Conni Smith og kvalitetskoordinator
og bioanalytiker Henriette Fyhn den arbejdsgruppe, som samlede dokumentation. De hentede rapporter
hjem fra andre sygehuse, der har haft lignende planer.

 

  • Aarhus Universitetshospital havde for nogle år siden store visioner om at overdrage blodprøver til plejepersonalet. De blev aldrig effektueret. Hospitalsledelsen bøjede sig for dokumentation.

 

  • Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har haft gang i et pilotprojekt. Tidsforbruget steg, og det samme gjorde antallet af præanalytiske fejl. Forsøget er indstillet.

 

  • Amager har prøvet en strukturændring, hvor sygeplejersker tager blodprøver om natten og analyserer på POCT-udstyr. Det blev rullet tilbage efter fire års frustrationer. Det viser det materiale, som er samlet sammen i Hospitalsenheden Vest.

 

  • I Aalborg overtog Falck mobilblodprøvetagning. Opgaven blev trukket tilbage til Klinisk Biokemisk Afdeling.
 
”Vi har også via dbio’s faglige afdeling fået oplysninger om et sted i Norge, hvor bioanalytikere klarer den store morgenrunde, mens sygeplejersker tager vagten om natten. Det har givet problemer med at opretholde plejepersonalets rutine,” fortæller Conni Smith.
 

Vi er effektive

Efter effektiviseringer i Hospitalsenheden Vest er det totale resursetræk pr. prøvetagning på en runde i dag 6 minutter. Tidligere, da bioanalytikerne løb stjerneløb, var forbruget 17 minutter.
 
”Jeg tvivler stærkt på, at plejepersonalet kan konkurrere med de 6 minutter. Den tid er nærmest gået, inden de har fået fundet remedierne frem,” siger Karina Willemoes Ladefoged. Klinisk Biokemisk Afdeling har foretaget andre beregninger. De viser, at en medicinsk sygeplejerske i gennemsnit ville komme til at tage 0,8 blodprøver pr. arbejdsdag. En bioanalytiker tager 13.

”Det er afgørende for rutinen at have et vist antal prøver. Sygeplejerskerne er ikke uddannet til at tage blodprøver, ligesom bioanalytikere ikke er uddannet til pleje. Hvis jeg skulle deltage i pleje, ville jeg forlange først at få en uddannelse i det,” siger Conni Smith.

Mangel på sygeplejersker

I hvert fald officielt blev sygeplejerskerne i Herning og Holstebro aldrig spurgt, om de ville overtage prøvetagning. Karina Willemoes Ladefoged har forsigtigt spurgt en enkelt oversygeplejerske. Hun frabad sig klart opgaven på sit fags vegne.
 
”Der er mangel på sygeplejersker. Derfor skal de selvfølgelig ikke have endnu flere opgaver og overtage fra en anden faggruppe, hvor der ikke er vakante stillinger,” tilføjer Karina Willemoes Ladefoged.
 

Kvaliteten i fare

De største bekymringer ved en overdragelse går på kvaliteten. Klinisk Biokemisk Afdeling ser mange fejl i
de præanalytiske procedurer, når arbejdet udføres af andre end bioanalytikere. For eksempel i lægepraksis.
 
Det kan være anvendelse af forkert glas. Eller at glas ikke er fyldt helt op. Glassets holdbarhed kan
være udløbet. Vakuum forsvinder i glas. Koagler i prøver.
 
”I Sundhedshus Ringkøbing findes der en akutklinik, hvor blodprøverne tages af sygeplejersker. De har
fået halvanden dags træning hos os. Alligevel mærker vi, at de kan være usikre, og de henvender sig tit med spørgsmål,” fortæller Karina Willemoes Ladefoged.
 
Conni Smith tænker på, hvad ekstra lagre af glas og andet udstyr rundtom på alle afdelinger ville koste. Hun siger også, at der kunne blive en udfordring med at holde øje med holdbarheden af glas.
LinkedIn Email Twitter