01-04-2020

Utryghed og bekymring for smittefare på ambulatoriet i Køge og Roskilde

Der er utryghed blandt bioanalytikerne, der tager blodprøver på ambulatorierne på Køge og Roskilde Sygehuse. ”De fleste problemer er blevet løst, men jeg forstår deres bekymring,” siger Anja Aakeson, formand i dbio-Sjælland.

​​Af Niels C. Jensen, journalist
webAnja.png 

”Jeg kan sagtens forstå, at bioanalytikerne er bekymrede. Men det er bare en svær situation helt generelt,” siger Anja Aakeson, der er formand i dbio-Sjælland​.

 
Når man tager en blodprøve fra en borger, sidder man rigtig tæt. Det er indiskutabelt, og i en tid, hvor vi igen og igen får at vide, at vi skal holde afstand og ikke røre ved hinanden, har det ført til bekymring blandt bioanalytikere og laboranter på ambulatorierne på Køge og Roskilde sygehuse. 

Bekymringen har desuden handlet om, at der i starten af coronakrisen fortsat kom mange ikke-akutte patienter ind på ambulatorierne for at få taget blodprøver.

”Jeg kan sagtens forstå, at bioanalytikerne er bekymrede. Men det er bare en svær situation helt generelt,” siger Anja Aakeson, der er formand i dbio-Sjælland og fortæller, at der allerede er sket en række tiltag for at imødekomme bioanalytikernes bekymring.


IMG_7857.JPG

Smitterisiko for patient og bioanalytiker​

Først og fremmest faldt antallet af borgere og patienter i ambulatoriet efter en henvendelse til Regionsformand Heino Knudsen, som via coronaberedskabet fik sendt besked til de praktiserende læger om, at de skal sende færre patienter til ambulatorierne. 

Men der kommer fortsat alt for mange ikke-akutte patienter på ambulatoriet i Køge, mener Stine Oxfeldt, der er bioanalytiker på afdelingen:

”Selvfølgelig er der nogle patienter, der er rigtigt syge og skal have taget blodprøver. Det vil jeg rigtig gerne, det er så at sige mit kald. Men der er stadigvæk masser af patienter, der ikke er akutte. Men jeg kan ikke være i en situation, hvor jeg udsætter både mig selv og patienten for smitterisiko,” siger Stine Brandt Oxfeldt, der udtaler sig privatperson.

Skiltning og vagt, men ingen mundbind

Der har desuden været afholdt et møde mellem regionen og repræsentanter for de faglige organisationer og Region Sjælland, og bioanalytikernes repræsentanter har holdt møde med ledelsen på Sjællands Universitetshospital.

Efter de møder er der kommet vagter ved indgangen til sygehusene, der er blevet sat skilte op, og man har fået adgang til mundbind i særlige kritiske situationer.

Bioanalytikerne ønskede mundbind til alle og foreslog en løsning med en plexiglasplade mellem prøvetager og patient, som fungerer på Kolding Sygehus. Ønsker, der ikke er imødekommet fra regionens side, fordi regionen frygter, at det vil skabe en dominoeffekt blandt personalet, som alle ville kræve mundbind, hvilket man ikke kan give dem, fordi man ikke har nok, forklarer Anja Aakeson.

Regionsformand: Det har taget tid, men der er sket noget​

”Jeg synes generelt, at regionen har været lydhør overfor de bekymringer, der har været blandt bioanalytikerne. Men nogle gange har det taget lidt tid, inden der blev handlet,” siger Anja Aakeson.

Den udlægning er Stine Oxfeldt ikke enig i. Hun mener, der bør og kan gøres meget mere for at gøre bioanalytikerne trygge og mindske risikoen for smittespredning.

IMG_7858.JPG


”Vi har fået forbud imod at bruge mundbind i ambulatoriet. Vi har fået at vide, at vi skal fortælle patienterne, at de skal vende ansigtet væk, mens de får taget prøver,” siger Stine Brandt Oxfeldt og fortsætter:

”Jeg mener, at både bioanalytikerne og patienterne skulle have mundbind. Det er et minimum. Og så bør det indskærpes, hvilke blodprøver, der skal tages og hvilke, der kan vente.” 

Får løbende henvendelser

Anja Aakeson fortæller, at hun løbende modtager henvendelser fra bekymrede familiemedlemmer til de ansatte på ambulatorierne, og sammen med de lokale repræsentanter gør, hvad de kan for at afhjælpe bekymringerne.

Senest har Peter Fabricius, som er ledende overlæge ved Medicinsk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, deltaget i en session, hvor bioanalytikerne fra Køge og Roskilde kunne stille spørgsmål om coronavirus, smitterisiko og værnemidler.
LinkedIn Email Twitter