22-03-2019

Tuberkulose i dagens Danmark - ingen grund til panik

I dag er tuberkulose i Danmark en sygdom, hvor man normalt bliver rask igen. Er man kun smittet, kan man få forebyggende behandling, så man ikke bliver syg. På verdensplan døde 1,6 millioner i 2017 mennesker af sygdommen ifølge WHO.

Af Niels C. Jensen, journalist

Haslev 01.JPG                 

Tuberkulose er på internationalt plan en dræber, i 2017 døde 1,6 millioner mennesker af sygdommen ifølge WHO. I Danmark er tuberkulose en sygdom, hvor man normalt bliver sund og rask igen. Foto: SSI


I januar 2019 fik en skoleelev i Haslev i på Sjælland konstateret tuberkulose. I medierne kunne man læse om, hvordan eleven blev syg, og hvordan eleven smittede en række andre elever.

Umiddelbart lyder det dramatisk. Men der er absolut ingen grund til panik, mener Troels Lillebæk, chef for Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på Statens Serum Institut.

"Det er rigtigt, at tuberkulose var meget farligt i gamle dage, hvor man ikke havde behandling. Der døde halvdelen af tuberkulose, mens halvdelen af de overlevende fik varige mén af sygdommen."

"Efter man har fået effektive antibiotika, er det imidlertid en sygdom, hvor man normalt bliver sund og rask igen, hvis man får hurtig behandling", siger han.
 

Kun de syge smitter

Troels Lillebæk mener også, det er vigtigt at skelne mellem syge og smittede, når det gælder tuberkulose:
"Det er kun syge personer, der har symptomer. Og det er kun syge personer med tuberkulose i lungerne, der eventuelt kan smitte andre. Personer, som kun er smittede, smitter ikke andre", fastslår han.
 
Ifølge Troels Lillebæk gælder det for eksempel personer, som er testet positive for tuberkulose i en blodtest, men som ikke har nogen symptomer.
 
Dem, der ”kun” er smittede, får ifølge Troels Lillebæk tilbudt forebyggende behandling, så de ikke udvikler tuberkulose og bliver syge af tuberkulose-bakterien. Den forebyggende behandling er vigtig, for uden den udvikler cirka en ud af 10 smittede senere tuberkulose.
 

Tuberkulose i skoler og andre institutioner

Selv om det ikke er hverdagskost, sker det af og til, at der opstår tuberkulose på skoler, gymnasier, børnehaver og andre institutioner, som det er sket i Haslev, skriver Statens Serum Institum,
 
"Her er princippet, at man behandler det/de aktuelle tuberkulosetilfælde med antibiotika i cirka seks måneder. Allerede efter højst 14 dages behandling smitter personer med lunge-tuberkulose ikke længere og kan igen gå i skole. I praksis går der som regel kun få dage, før man ikke smitter mere."
 
"Det meste af den smitte, der sker, foregår derfor i perioden indtil sygdommen opdages. Det kan dog være svært at opdage tuberkulose, da der i dag er tale om en sjælden sygdom i Danmark", siger Troels Lillebæk.
 
chart_TBidk.png                 

Tuberkulosetilfælde i Danmark. Illus​tration: SSI​

Relaterede sider

 

 World TB Day

 
  • 24. marts er international TD dag
  • ​På verdensplan er Tuberkulose (TB) stadig en vigtig sygdom.
  • Ifølge de seneste tal fra WHO er der cirka 10 millioner nye TB tilfælde og cirka 2 millioner TB-dødsfald i verden årligt - heraf cirka 400.000 dødsfald blandt HIV positive patienter og 500.000 multi-resistente tilfælde.
  • Cirka 85% af alle TB-tilfælde og dødsfald sker i Afrika, Asien Stillehavsregionen.
  • I Danmark er tuberkulose en sjælden sygdom. I 2017 fik cirka 300 personer i Danmark konstateret TB. Heraf var mere end halvdelen indvandrere.
  • Der er kun registreret beskeden smitte mellem indvandrere og etniske danskere.
  • Til gengæld ses der en høj forekomst af aktiv smittespredning blandt socialt dårligt stillede danske og grønlandske personer, så som hjemløse, misbrugere/alkoholikere og psykisk syge.

 

Kilde: Statens Serum Institut

LinkedIn Email Twitter