09-12-2020

Tema om frafald: Tre gange i samme speciale fik Karoline til at miste modet

Danske Bioanalytikere arbejder på at få flere optaget på bioanalytikeruddannelserne. Men op mod 30 procent falder fra uddannelsen. "Kan de ikke bare lade være med at falde fra?" spørger fagbladet. Her er svaret fra Karoline Bødker, som skiftede uddannelse

Af Jytte Kristensen, fagbladsredaktør

karoline bødker.jpg

Karoline Bødker læser i dag folkesundhedsvidenskab på universitetet, men havde tænkt sig, at hun skulle være bioanalytiker.

”Uddannelsen var min førsteprioritet, og jeg ventede et halvt år på at komme ind. Det var det, jeg gerne ville,” fortæller hun. Fagene på skolen og undervisningen på UCL i Odense levede til fulde op til hendes forventninger, og alligevel valgte hun efter 3. semester at stoppe.
 
”I min første praktik kom jeg ud i et speciale, jeg ikke havde ønsket, men tænkte, at det jo bare skulle overstås,” husker hun.
 
De næste to kliniske uddannelsesophold havnede hun imidlertid igen i klinisk biokemi, hvor hun stadig ikke kunne se sig selv.
 
”Det hele var så automatiseret. Jeg savnede at kunne bruge det, jeg havde lært på skolen,” forklarer hun.
Hun henvendte sig til studievejlederen og fik at vide, at det ikke kunne laves om. Det var fordelingsnøglen, der afgjorde, hvor de studerende kom hen, men hun kunne forsøge, om en medstuderende ville bytte med hende. Det lykkedes ikke.
 
”Det var en rigtig svær beslutning at stoppe. Jeg bestod 3. semesters eksamen, så jeg ville kunne vende tilbage, men jeg gav mig selv lov til at prøve noget andet,” siger Karoline Bødker.
 
Hun er i dag rigtig glad for, at hun skiftede til folkesundhedsvidenskab, men ville ikke have været undervisningen på skolen foruden.
 
”Jeg kan genkende rigtig meget fra bioanalytikeruddannelsen i mit nye studie; biostatistik, sygdomslære, kvalitetssikring og databehandling. Alt det, jeg syntes, var spændende, og som er en fordel for mig nu,” forklarer hun.
 

SVAR FRA UDDANNELSESLEDER BRIT NALDAHL POURROY, UCL

Vi er glade for at få muligheden for at fortælle, hvordan det hænger sammen på uddannelsen, da vi mener, det er vigtigt at forstå konteksten. Bioanalytikeruddannelsen ved UCL har på de første fire semestre udelukkende praktikpladser på OUH.
 
Det er korrekt, at fordelingen af studerende i de enkelte specialer sker på baggrund af en fordelingsnøgle. Da vi, som mange andre bioanalytikeruddannelser,
har over halvdelen af praktikpladserne på de biokemiske afdelinger, vil studerende komme i praktik i dette speciale flere gange i løbet af uddannelsen.
 
For nogle studerende sker det på hinanden følgende praktikforløb. Det ville være ideelt, hvis praktikpladserne var ligeligt fordelt mellem specialerne, så de studerende kunne komme i praktik i flere forskellige specialer. Det er desværre ikke muligt, idet fordelingsnøglen i høj grad afspejler specialernes størrelse. Et kriterium, der understøtter, at der er plads til de studerende og dermed, at de får de bedste læringsmuligheder.
 
Praktikken på 1. og 2. semester afvikles hos os altid i samme speciale. På 1. semester er praktikforløbet
på 5 uger, og på 2. semester drejer det sig om to observationspraktikker fordelt på halvanden dag. Det er forståeligt, at de studerende ønsker at opleve et nyt speciale på 3. semester, men for nogle få studerende er det grundet fordelingsnøglen ikke muligt. Praktikforløbet på 3. semester er dog kun af én uges varighed, og det skal her påpeges, at de få studerende, som er i samme speciale i løbet af 1.-3. semester til gengæld er garanteret en praktikplads på 20 uger i et nyt speciale på 4. semester.
 
Så man kan sige, at muligheden for at prøve et nyt speciale var lige om hjørnet, da Karoline valgte ”at
prøve noget helt andet”.
 

 Sådan har vi gjort

 

De studerende/tidligere
studerende, som udtaler sig om, hvorfor de er faldet fra eller har overvejet det,
har selv henvendt sig efter et opslag fra redaktionen
i de  bioanalytiker-studerendes facebook-gruppe.


Udtalelserne er baseret
på deres personlige oplevelser.

LinkedIn Email Twitter