23-11-2017

Syv spørgsmål om blodprøver og spritkørsel

Siden 1. oktober har det været bioanalytikere og sygeplejerskers opgave at tage blodprøver i forbindelse med spritkørsel. Det har affødt en del spørgsmål om blandt andet opgaver og ansvar. Her får du svarene.

Af Niels C. Jensen, journalist

Politikontrol_web.jpg 

Siden 1. oktober 2017 har det været slut med lægers lukrative blodprøvetagning ifbm. spritkørsel. Rigspolitiet forventer at spare 4 mio. årligt. Arkivfoto: Colourbox

 
Skal jeg som bioanalytiker i retten, når jeg skal tage blodprøver i forbindelse med spirituskørsel? Efter at bioanalytikere og sygeplejersker pr. 1. oktober 2017 har fået ansvaret for at tage blodprøver i forbindelse med mulig spritkørsel, har Danske Bioanalytikere modtaget en række spørgsmål fra medlemmerne. Vi har stillet spørgsmålene til Rigspolitiet og Danske Regioner.
 

Hvem skal møde i retten, hvis det bliver relevant?

Rigspolitiet: Det skal Retsmedicinsk Institut. Det er dem, der laver analysen og efterfølgende udfærdiger erklæringen, der tilgår retten. Det vil således være en retskemiker derfra, der møder i retten.
 

Kan den, der tager blodprøven, også blive indkaldt til at møde i retten?

Rigspolitiet: Det er Retsmedicinsk Institut, der udfærdiger erklæringen, og dem, der vil skulle møde i retten i forhold til spørgsmål vedr. resultatet af blodprøven og erklæringens indhold. Hvis den, der udtager blodprøven, bliver indkaldt, kan det være for at oplyse en række særlige forhold i den konkrete sag, men ikke en egentlig forklaring af resultatet af blodprøven.
 

Hvem får betaling for at tage blodprøven?

Danske Regioner: Pr. 1. oktober 2017 går vederlaget til regionen/hospitalet. Vederlaget svarer til de udgifter, regionen/hospitalet har i forbindelse med blodprøvetagningen.
 

Hvem har bestemt indholdet i blodprøvetagningskittet?

Rigspolitiet: Det har Retsmedicinsk Institut. De har lavet kittet og udarbejdet vejledningsmaterialet.
 

Hvem skal underskrive den blanket, som politiet medbringer? Og hvad skriver man under på?

Rigspolitiet: Den person, der tager blodprøven, skal underskrive blanketten. Man skriver under på, at man har taget blodprøven. Se i øvrigt blanketten her: Blanket_trafiksager_alkohol 2017.pdf
 

Hvordan er retningslinjerne for blodprøvetagningen?

  • Al prøvetagning skal foregå med handsker.
  • Blodprøven udtages med det medfølgende prøvetagningsudstyr. (Tilføjelse: Retsmedicinsk Institut oplyser, at man godt må anvende hosp​italets egne nåle/kanyler.)
  • Indstiksstedet desinficeres med den medfølgende aftørringsserviet (75 % isopropanol). Desinfektionsmidler indeholdende ethanol må ikke anvendes.
  • Alle prøverør fyldes og straks herefter vendes prøverøret 10-20 gange for at få blandet prøven med stabiliseringsmidlet i prøverøret.
Kilde: Rigspolitiet
LinkedIn Email Twitter