24-01-2018

Studerende samarbejder: Kom ud af komfortzonen

To bioanalytikerstuderende er gået sammen med to ergoterapeutstuderende for at undersøge om hårdt arbejde kan aflæses i blodet. Projektet er spændende, men det er samarbejdet så sandelig også, fortæller de studerende.

Projekt_tvaerfagligt_ergo_og_bio.JPG 

Fire samarbejdspartnere: fra venstre de to bioanalytikerstuderende Camilla Nyborg og Christina Rolsted og de to ergoterapeutstuderende Lasse Jon Madsen og Michelle Berthelsen. Foto: Privat

 ​​​​​​​
Af Jytte Kristensen, fagbladsredaktør

”Pyha, det har været en hård dag i dag. Jeg har haft rigtig mange dårlige og tunge patienter”. Sådan kan det lyde fra plejepersonalet på sygehusene. Men kan det hårde arbejde måles? Er belastningen synlig i såvel subjektive som objektive parametre?
 
Det undersøger to bioanalytikerstuderende sammen med to ergoterapeutstuderende i deres bachelorprojekt ved UC Syd i Esbjerg, og det er et eksempel på tværfaglig nytænkning.
 
”Det var muligheden for at arbejde tæt sammen med en anden profession og komme lidt ud af vores bioanalytikerkomfortzone, der tiltrak os. Og så er det jo et rigtig spændende projekt,” siger Camilla Nyborg. 
 
Camilla Nyborg og Christina Rolsted er de to bioanalytikerstuderende i projektet, som er udbudt at to undervisere fra UC Syd, og som er en del af et internationalt forskningsprojekt. 
 

Sådan gør de 

De studerende har indsamlet data fra 24. oktober og 10. november 2017. Forsøgspersonerne er 12 sygeplejersker og fem social- og sundhedsassistenter.

Data består dels af spørgeskemaer, hvor deltagerne på en skala fra 1 til 10 vurderer, hvor fysisk hård deres arbejdsdag har været, dels af biokemiske analyser af niveauet af enzymerne kreatinkinase og laktatdehydrogenase.
 
Det er bioanalytikerne, som tager blodprøverne og håndterer og analyserer prøverne. Forsøgspersonerne får taget blodprøver om morgenen efter journalgennemgang. Klokken 14.45 samme dag og næste morgen tages blodprøve nummer 3.

”Niveauet af kreatinkinase og laktatdehydrogenase stiger i blodet ved fysisk arbejde og kan stige i op til flere dage efter,” forklarer Camilla Nyborg.

De ergoterapeutstuderende har stået for information til deltagerne, samtykkeerklæringer og spørgeskemaerne til selvrapporteringen.
 

Lærer meget om og af hinanden  

De fire studerende har lært en masse om hinandens professioner. 
 
”Ergoterapeuterne har lært os, at vi ikke kun skal have fokus på resultaterne, men også på
hvad deltagerne kan fortælle. Vi kan jo ikke rigtig bruge vores analyseresultater til noget, hvis vi ikke har det selvrapporterende spørgeskema. Projektet bliver brugbart på en helt anden måde, end hvis vi kun havde arbejdet monofagligt,” siger Camilla Nyborg.

De har erfaret, hvordan to professioner sammen kan skabe et projekt, der går mere i dybden. 

 ”Man kan have en tendens til at sætte sit eget fag og egen viden først og ikke tænke så meget over, hvad det vil betyde for andre faggrupper. Vi har lært at have to professioner, som skal prioriteres lige højt – at andre professioner er lige så vigtige som vores egen,” siger Camilla Nyborg.
​​​​​​​
 

 Om projektet

 
Projektets navn er ”Biomarkører som metode til testning af ansattes selvrapporterede
arbejdsbelastning i plejesektoren”. Det er de studerendes bachelorprojekt. 

 
Deres undersøgelse er en del af et internationalt forskningsprojekt, Cross border co-operation
program for education quality (COPEQ), som undervisere fra UC Syd i Danmark deltager i.

 
Underviserne har uddelegeret en bid af projektet til et bachelorprojekt, og de to bioanalytikerstuderende Camilla Nyborg og Christina Rolsted meldte sig hurtigt som interesserede.

De fire studerende har arbejdet sammen om bachelorprojektet. Til eksamen skal de op hver for sig og forsvare deres arbejde.​
LinkedIn Email Twitter