31-07-2018

Stil op for din region!

Nu er der valg til regionernes bestyrelser. Alle aktive medlemmer af Danske Bioanalytikere er stemmeberettigede og valgbare. Til hver regionsbestyrelse skal vælges formand, næstformand, hovedbestyrelsesmedlemmer og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

dkkort1.PNG
Nu er der valg til regionernes bestyrelser i dbio. 

Du kan vælge at stille op til flere poster i regionsbestyrelsen. Hvis du fx vælger at stille op som formand – og ikke bliver valgt som sådan – har du dermed mulighed for valg til en af de andre poster.

 
I henhold til dbio’s vedtægter skal du anmelde dit kandidatur til regionen senest 6 uger før generalforsamlingen. Tidspunkt og sted for de enkelte regionsgeneralforsamlinger fremgår af denne nyhed: Generalforsamling i dbio’s regioner.
 

Valg til regionsformand og regionsnæstformand

Såfremt der melder sig netop det antal kandidater, der skal bruges til de enkelte poster, betragtes disse som valgt uden afstemning.

Hvis mere end én kandidat melder sig til posten som henholdsvis formand og næstformand, vil der blive tilrettelagt urafstemning blandt regionens aktive medlemmer.

Hvis du vælger at stille op til en af disse poster, skal du derfor vedlægge en kort præsentation og billede, der vil blive udsendt ved urafstemning. Eventuelle valgmøder i forbindelse med en urafstemning vil blive annonceret på regionens sider på dbio.dk:

 

Valg til hovedbestyrelsesmedlemmer og øvrige regionsbestyrelsesmedlemmer

Såfremt der melder sig netop det antal kandidater, der skal bruges til de enkelte poster, betragtes disse som valgt uden afstemning.

 

Hvis der er flere kandidater til posterne som hovedbestyrelsesmedlem og øvrige regionsbestyrelsesmedlemmer, end der er behov for, finder der afstemning sted på regionens generalforsamling.
 
Såfremt der ikke har meldt sig et tilstrækkeligt antal kandidater til regionsbestyrelsen ved fristen for opstilling, kan der ske supplerende opstilling og valg på regionsgeneralforsamlingen til den ubesatte post.
 
På selve generalforsamlingen skal der også vælges kongresdelegerede for regionen. Opstilling til valg som delegeret kan ske på generalforsamlingen.
 

Vilkår for arbejdet

Regionsformændene er frikøbt på fuld tid til arbejdet, og øvrige regionsbestyrelsesmedlemmer frikøbes i fornødent omfang til møder og andre opgaver.
 
Hvis du vil vide mere om valgene til regionsbestyrelserne og vilkår for arbejdet, er du velkommen til at kontakte din regionsformand eller organisatorisk chef Janus Pill Christensen, jpc@dbio.dk.
 
Regionernes kontaktoplysninger finder du på dbio’s hjemmeside, hvor du også kan finde vedtægterne, der fastlægger reglerne for valg og regionernes opgaver.
LinkedIn Email Twitter