13-02-2018

Spirometri-kursus vendte rundt på flere ting

Nye procedurer, nye kontroller på udstyret og nyt udstyr. De to bioanalytikere fra Næstved Lægecenter har ændret på flere ting efter at have være på spirometrikursus. Næste kursus afholdes i marts, tilmeldingsfrist den 17. februar 2018.

ESDL_1657.JPG 

Kursusleder Birgitte Hanel og en applikationsekspert underviser kursister på en af fire workshops. Foto: NORDAHL & CO. APS 

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Til daglig arbejder de som praksisbioanalytikere i laboratoriet i Næstved Lægecenter.  I foråret 2017 var Kim Holbek og Camilla Knudsen afsted på spirometrikursus ved ESDL, European Spirometry Driving License og fortæller, at det har haft stor indflydelse på, hvordan de udfører lungefunktionsundersøgelser, reversibilitetstest (astmatest) og anstrengelsestest.

”Før kurset udførte vi disse test ud fra en forældet og ikke fyldestgørende instruks fra producenten. Med kurset har vi opnået en viden, der giver os dybere indsigt i, hvordan vi udfører testene korrekt,” skriver de i en beretning til fagbladet dbio. 
 
”Vi har lært, hvordan patienter i alle aldre og typer skal instrueres med forskellige udgangspunkter, samt hvilke patologiske og fysiologiske tilstande der kan have betydning for testens udførelse og deraf resultatet. Som for eksempel den generte teenager, der ikke rigtigt yder sit bedste, fordi mor er med, eller en patient, der er så bange for resultatet, at han bliver nervøs ved de mest simple instruktioner,” uddyber Kim Holbek og Camilla Knudsen. 
 
De understreger samtidig, at de ønsker at være sikre på at instruere patienterne korrekt, og samtidig er det vigtigt for dem at kunne tale med patienternes egen læge om eventuelle fejlkilder under testen.
 

Det har ført mange ændringer med sig 

Kim Holbek og Camilla Knudsen har bl.a. gennemført et to-dages-kursus i foråret 2017, en online-test og afsluttet kurset med en eksamination, hvor de udførte en praktisk spirometritest og blev spurgt ud om vores viden og forståelse af testen. 

Nu er der blevet ændret flere ting i Næstved Lægecenter. 

”Kurset har ført til, at vi har indkøbt en kalibreringssprøjte, så vi selv kan kalibrere vores udstyr. Desuden er vi begyndt at udføre biologisk kontrol på vores apparatur. Det foregår på den måde, at en rask person fra personalet udfører flere spirometritest over noget tid. Resultaterne udgør så en referenceværdi. Vi kan derefter teste apparaturet ved, at samme person laver en test månedligt for at se, om apparaturet holder sin standard. Vi er også blevet opmærksomme på, at ikke alle vores referenceværdier lever op til de nuværende standarder. Sammen med vores læger i huset er vi også blevet mere bevidste omkring, at vores nuværende procedurer er forældede. Fx er det ikke ensbetydende med, at en patient har KOL, fordi hans spirometritest viser en FEV1/FVC ratio < 0,7 (70 %), sådan som der tidligere stod i vores procedure for KOL-udredning. Nu er den blevet ændret, så lægerne både er bevidste om, at den er forældet, og har adgang til nyeste viden om, hvordan referenceintervallerne ligger for alle aldersgrupper. Den nye viden kommer fra et stort studie lavet i 2012.”

Der var 46 kursister, heraf 13 bioanalytikere, på første del af kurset, som Kim Holbek og Camilla Knudsen gennemførte. 

 
Næste kursus starter med del 1 den 1. og 2. marts 2018. Tilmeldlngsfrist er den 17. februar 2018.
​​​
LinkedIn Email Twitter