09-07-2018

Snu ulve og loyale hyrdehunde: Hverdagen som repræsentant

TR og AMiR kan mange af de samme ting, men har forskellige opgaver. dbio er i gang med projekt Fremtidens repræsentant, som skal munde ud i en række anbefalinger til, hvordan repræsentanterne - også i fremtiden -  er relevante for medlemmerne.

Af Niels C. Jensen, journalist

 
2. del af projektet Fremtidens Repræsentant handler om repræsentanternes syn på sig selv. På årskurset skulle dbio’s repræsentanter tegne det dyr, der minder om deres rolle og egenskaber som henholdsvis TR og AMiR. Resultatet blev TR som en snu ulv og AMiR som en loyal hyrdehund.

Det er et af resultaterne i en rapport fra innovationsbureauet IS IT A BIRD, som har set på, hvordan dbio kan fremtidssikre tillids- og arbejdsrepræsentanterne. Rapporten er lavet på baggrund af fire fokusgrupper, hvor bioanalytikere og laboranter fra hele landet - og i alle aldre - har deltaget. Desuden har repræsentanterne givet input til rapporten på årskurset.

Danske Bioanalytikere har derefter indsamlet viden om repræsentanternes opgaver, tidsforbrug og samarbejdsrelationer mv. via en spørgeskemaundersøgelse, der er sendt ud til repræsentanter og ledere.
 

TR_snuulv.PNG 

På årskurset skulle dbio’s repræsentanter tegne det dyr, der minder om deres rolle og egenskaber som henholdsvis TR og AMiR. TR blev tegnet som en snu ulv.

Tillidsrepræsentanten

Den snu ulv, som angriber på det rigtige tidspunkt TR’erne ser sig selv om en hunløve, ræv eller ulv, der skal sørge for medlemmerne med list eller ved at kæmpe de rette kampe – nogle gange alene andre gange i flok.
 
TR har altså fokus på at turde tage nogle diskussioner og problemer op på vegne af medlemmerne, som handler om at kæmpe mod uretfærdig behandling eller forringede arbejdsvilkår.
Kilde: Rapport fra IS IT A BIRD
 

amir_hyrdehund.PNG 

På årskurset skulle dbio’s repræsentanter tegne det dyr, der minder om deres rolle og egenskaber som henholdsvis TR og AMiR. TR blev tegnet som en snu ulv. AMiR blev tegnet som en loyal hyrdehund. 

Arbejdsmiljørepræsentanten

Den loyale hyrdehund, som forsvarer flokken AMiR’erne ser i højere grad sig selv som en trofast labrador eller hyrdehund, som skal beskytte familien, være tillidsvækkende og empatisk.
 
De skal sørge for, at alle har det godt. AMiR har altså mere fokus mod at hjælpe medlemmerne ved at passe på dem i dagligdagens små arbejdssituationer.
Kilde: Rapport fra IS IT A BIRD
 

OM PROJEKTET

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne er en del af fagforeningens kerne. Men hvordan sikrer dbio, at de også i fremtiden er relevante for medlemmerne? Det skal projekt Fremtidens Repræsentant give svar på.
Projekt Fremtidens Repræsentant udspringer af dbio’s kongres 2015.
 
dbio skal tættere på medlemmerne og fremtidssikre repræsentanterne overfor medlemmerne.
Projektet omfatter bl.a. opgaver, roller, forventninger, den organisatoriske uddannelse og organisatoriske forhold.
 
 

 Tidsforbrug

 
Bemærk, at der blevet spurgt til tidsforbrug og ikke vigtighed af opgaven.
 

TR + FTR

 

Opgaver, jeg bruger mest tid på:

 • Arbejdstid
 • Samarbejde med ledelsen om organisatoriske forhandlinger

 

 

Opgaver, jeg bruger mindst tid på:

 • Bisidder
 • Arrangere møder på arbejdspladsen
 • Lokalaftaler
 • Samarbejde med andre professioner
 • Samarbejde med HR
 
 

AMiR

 

Opgaver, jeg bruger mest tid på:

 • Psykisk arbejdsmiljø
 • APV – arbejdspladsvurdering
 
 

Opgaver, jeg bruger mindst tid på:

 • Konfliktløser medarb. vs. ledelse
 • Arrangere møder på arbejdspladsen
 • Hvervning
 • Konfliktløser
 • Samarbejde med andre professioner
 • Samarbejde med HR
 
Kilde: Spørgeskema-undersøgelse blandt TR og AMiR i dbio.
LinkedIn Email Twitter