06-07-2016

Nyt nordisk gæstemedlemsskab: Bliv medlem i Norge, Sverige eller Island

Hvis du er medlem af dbio og skal arbejde som bioanalytiker  i enten Sverige, Norge eller Island i en  periode, kan du nu søge om at blive gæstemedlem i den faglige organisation i det land, du arbejder i.

Af Jytte Kristensen, fagbladsredaktør
flag-dansk-norsk-svensk-islandsk.png

Medlemmer af Danske Bioanalytikere kan nu - ganske gratis - blive gæstemedlem af bioanalytikernes faglige organisation i Sverige, Norge og Island. Grafik: Michael S. Müller.

 
Danske Bioanalytikere har indgået en aftale med de øvrige nordiske lande med undtagelse af Finland, som giver dig de samme rettigheder og fordele, som når du er medlem af dbio i Danmark.

Som gæstemedlem har du ret til samme rådgivning og hjælp af den faglige organisation i værtslandet, som organisationens egne medlemmer, og så længe du er fuldgyldigt medlem af dbio, er det gratis for dig at være gæstemedlem.

Et gæstemedlemskab giver dig ikke ret til at stemme fx om en ny overenskomst eller lignende, ligesom du heller ikke kan vælges til tillidsposter som f.eks. tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant

Op til tre år ad gangen

Du bliver gæstemedlem for et år ad gangen, og du kan opnå gæstemedlemskab i max tre år i alt.  Derefter kan du tidligst indgå en ny aftale med dbio, et år efter dine første tre år som gæstemedlem.
 
En del svenske bioanalytikere arbejder i Danmark, men bor i Sverige og pendler dagligt til arbejdet. Aftalen om gæstemedlemsskab gælder ikke for pendlere. Studerende, som er i klinisk uddannelse i et andet nordisk land, kan heller ikke blive gæstemedlemmer. 
 
Og endelig gælder aftalen heller ikke bioanalytikere, der er gået på pension eller andre, som ikke betaler fuldt medlemskab til dbio.
 

Sådan gør du

Send en ansøgning til Forretningsudvalget i Danske Bioanalytikere via ansøgningsskemaet på www.dbio.dk. Når Forretningsudvalget har behandlet din ansøgning, giver dbio besked både til dig og til organisationen i det land, du skal arbejde i.
LinkedIn Email Twitter