07-12-2020

Tema om frafald: ”Sammenholdet i klassen får mig til at blive”

Danske Bioanalytikere arbejder på at få flere optaget på bioanalytikeruddannelserne. Men op mod 30 procent falder fra uddannelsen. "Kan de ikke bare kade være med at falde fra?" spørger fagbladet. Her er svaret fra Michelle Selbach, der går på 5. semester

Af Jytte Kristensen, fagbladsredaktør

 

​Michelle Selbach går på 5. semester på bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg. Hun har flere gange overvejet, om hun skulle stoppe.

 

”Jeg synes, at der mangler struktur og en rød tråd i michelle.jpgundervisningen på skolen. Især efter 3. semester. Nu hvor jeg snart skal i gang med mit bachelorprojekt, er jeg i tvivl om, om jeg har lært det, jeg skulle,” siger Michelle.

 

Også de studerendes arbejde i laboratoriet på skolen mener hun, burde strammes op.

 

”Jeg oplever, at vi blot får stukket en protokol i hånden, og så kan vi bare gå i gang. Der er ingen introduktion og ingen opsamling på laboratorieøvelserne, så nogle gange har jeg været i tvivl, om jeg har gjort det rigtigt. Jeg har også været ude for, at der var fejl i protokollen.”


Michelle Selbach har selv været i klinisk uddannelse i to specialer, klinisk biokemi og klinisk mikrobiologi og skal næste gang ud i patologien, men hun oplever, at nogle af hendes medstuderende klager over, at de hver gang kommer ud i klinisk biokemi.


”På den måde kommer vi jo ikke ud og ser, hvilke muligheder vi har som bioanalytikere, og lærer ikke forskellige specialer at kende,” konstaterer hun.


Selvom hun undervejs har tænkt på at stoppe, har hun valgt at gøre uddannelsen færdig og forventer
også at arbejde som bioanalytiker bagefter. Men det er primært hendes medstuderende, der gør, at hun holder ved.

”Sammenholdet i min klasse er så godt. Vi spiser morgenmad og frokost sammen en gang om ugen og giver hinanden gaver til vores fødselsdage. Vi har det så godt sammen,” fortæller Michelle Selbach.

 

 

SVAR FRA CENTERCHEF FOR ENGINEERING AND SCIENCE, DORTHE KJÆR PEDERSEN, PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON

 

Michelle er en af de modige studerende, som søgte ind på det allerførste hold af bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg, der blev etableret som en uddannelsesstation i 2018. Senere fik Absalon tilladelse til at etablere uddannelsen permanent i Kalundborg og dermed knytte en større underviserstab til uddannelsesstedet.
 
Uddannelsen har dermed naturligt været gennem en etablerings- og opbygningsfase, hvor der også for de studerende er god plads til at få indflydelse på uddannelsen og studielivet.
 
Vi har ganske meget datamateriale omkring fastholdelse af studerende på vores uddannelser, da det selvfølgelig er helt afgørende for os, at vores studerende opnår den rigtige læring og oplever kvalitet i uddannelsesforløbet.
 

 Sådan har vi gjort

 

De studerende/tidligere
studerende, som udtaler sig om, hvorfor de er faldet fra eller har overvejet det,
har selv henvendt sig efter et opslag fra redaktionen
i de  bioanalytiker-studerendes facebook-gruppe.


Udtalelserne er baseret
på deres personlige oplevelser.

LinkedIn Email Twitter