24-04-2015

Registrering og dokumentation er også kvalitet, hr. minister

Tidligere i denne uge lancerede sundhedsminister Nick Hækkerup (S) sit udspil til et nyt kvalitetsprogram i sundhedsvæsnet. Det nye program skal erstatte Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) på de danske hospitaler.

Af Niels C. Jensen, journalist

Den Danske Kvalitetsmodel skal skrottes, mener sundhedsministeren. dbio hilser en ny model velkommen, men mener også DDKM har sine kvaliteter. Foto: Martin Dam Kristensen

 

I mandagens udgave af Politiken gjorde sundhedsminister Nick Hækkerup det klart, at nu skulle det være slut med unødvendigt skrivebordsarbejde på de danske sygehuse. Det skulle ske ved at skrotte Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og i stedet indføre et nyt kvalitetsprogram. En udmelding, som både sygeplejersker og læger hurtigt støttede op om.


I Danske Bioanalytikere mener man også, at unødvendigt skrivebordsarbejde skal ophøre, men samtidig, at noget skrivebordsarbejde netop er med til at sikre kvaliteten i det danske sundhedsvæsen til gavn for patienterne.


”Unødige registreringer og dokumentation bør selvfølgelig fjernes, men visse procesregistreringer giver altså mening. Bioanalytikere oplever, at DDKM har bidraget til at ensrette kvaliteten, sætte fælles mål, samt styrke kommunikation og tværfaglig forståelse af kvalitet på tværs af sygehusafdelinger,” siger Bert Asbild, der er formand i fagforeningen Danske Bioanalytikere – dbio.

 

Danske Patienter: ærgerligt at skrotte DDKM

Paraplyorganisationen Danske Patienter påpeger ligeledes overfor dr.dk, at kvalitetsmodellen (DDKM) også har været til gavn for patienterne.
 
”Jeg synes, det er godt, at der lægges op til, at der nu kommer mere fokus på resultatet af behandlingen for patienten, men vi er ærgerlige over, at den danske kvalitetsmodel helt skal smides ud med badevandet, siger direktøren i Danske Patienter, Morten Freil, til dr.dk.

 

Ifølge Morten Freil giver kvalitetsmodellens grundige registreringer og dokumentation mulighed for at udvikle kvaliteten i behandlingerne, og borgerne får mulighed for at få indsigt i, hvad der foregår på sygehusene.

 

Bioanalytikeren som diagnostisk samarbejdspartner

Udviklingen i kvaliteten af behandlingen er et fokusområde for Danske Bioanalytikere, som i en årrække har arbejdet med strategien ”diagnostisk samarbejdspartner,” som skal styrke sammenhængen mellem de diagnostiske analyser og diagnosen.
 
”Man bør i det kommende arbejde med et nyt kvalitetsprogram have fokus på, hvad virker i DDKM og hvad ikke der ikke gør. DDKM har for eksempel tydeliggjort, hvorfor klinisk biokemisk afdeling og klinisk mikrobiologisk afdeling skal inddrages ved indkøb af decentralt analyseudstyr til de kliniske afdelinger, samt løbende uddannelse og kvalitetssikring i forhold til brug af udstyret,” siger Bert Asbild og opfordrer sundhedsministeren til at inddrage Danske Bioanalytikere i det videre arbejde med det nye kvalitetsprogram.
 

Regionerne: Nationale mål er vejen frem

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), er også klar til at udfase Den Danske Kvalitetsmodel.
 
"Kvalitetsarbejdet skal forenkles og fokuseres. Tiden er kommet til at vi styrker kvalitetsarbejdet ved at sætte patienten i centrum, frem for at fokusere på efterlevelse af en lang række akkrediteringsstandarder. Akkreditering har været berettiget og nyttigt, men nu skal vi gå ad nye veje. Vi skal have nogle få nationale mål, der skal opfyldes lokalt med stærkt medarbejderskab hos personalet og med rum for lokale løsninger,” sagde Bent Hansen i forbindelse med præsentationen af det nye kvalitetsprogram.
 
"I Danske Bioanalytikere hilser vi 'Nationalt Kvalitetsprogram for Sundhedsområdet 2015-2018' velkommen, men vi vil løbende huske regeringen og regionerne på, at standardiserede processer til tider kan være afgørende for resultatet - specielt i forhold til tværgående arbejde,” siger Bert Asbild.
LinkedIn Email Twitter