07-03-2018

Regionerne varsler også voldsomt lock out

70.000 medarbejdere i regionerne bliver ramt, hvis en lockout bliver en realitet fra 10. april. Staten og kommunerne har også varslet et voldsomt lockout. Det svarer i realiteten til fuldt lockout.

Af Tina Groth-Andersen, konsulent

 

Regionerne har i dag varslet et lockout for 70.000 ansatte i regionerne fra den 10. april 2018. Staten har tidligere i dag varslet lockout for 120.000 ansatte i staten og kommunerne har varslet lockout for 250.000.  Samlet set bliver 440.000 bliver ramt af arbejdsgivernes lockout.


Det er i realiteten en fuld lockout, og et meget omfattende kampskridt fra de offentlige arbejdsgivere. Der forhandles et nødberedskab for de livsvigtige opgaver. Regionerne har offentligt en liste over berørte arbejdspladser


De faglige organisationer havde varslet strejke for 10-15 % fra 4. april 2018. Strejken går i gang 4. april både i stat, regioner og kommuner, og lockout 10. april, medmindre Forligsmanden udsætter strejken og lockout eller parterne bliver enige i Forligsinstitutionen.

Fuld lock out

Formand Bert Asbild er rystet over det voldsomme lockout:
”Det ligner et frontal-angreb på fagbevægelsen og strejkekassen, når både staten, kommuner og regioner rammer med så voldsomt et lockout. Måske pønser Sophie Løhde på at få sine minister-kolleger til at forberede et lov-indgreb, så danskerne ikke kommer til at mærke konflikten. Tænk, at de har så lidt respekt for 800.000 medarbejdere, der hver dag leverer velfærd og holder Danmark kørende og egentlig bare ønsker en ordentlig løn og ordentlige vilkår”, siger han.

LinkedIn Email Twitter