06-04-2016

Patienter foretrækker personale frem for dyr medicin

En Epinion-undersøgelse viser, at danskerne hellere vil have personale og pleje på sygehusene end adgang til dyr medicin. Bag undersøgelsen står Sygehussamarbejdet, som dbio er en del af.

Af Kirsten Gregers Jørgensen, journalist 


Fire ud af fem danskere siger nej til fyringer på sygehusene for at få råd til ny, dyr medicin, og seks ud af ti mener, at sygehusenes største udfordring er for lidt personale. Det viser en ny Epinion-undersøgelse, som Sygehussamarbejdet har fået foretaget. 


I undersøgelsen er et repræsentativt udvalg af danskere blevet spurgt om udfordringer og prioriteringer i sundhedsvæsenet. Her mener 58 %, at personalemangel er den største udfordring på sygehusene. 41 % mener, at personale bør prioriteres højest på sygehusene, mens kun 5 % mener, at adgang til den nyeste medicin er vigtigst.


Bert Asbild, formand i Danske Bioanalytikere har denne kommentar:

”Det er jo indlysende, at det kompetente personale er vigtigt for patienten for at sikre den nødvendige sammenhæng i behandlingsforløbet -  lægesamtaler, pleje og korrekte og relevante analyser kræver tilstedeværelse af sundhedsprofessionelle. Og så giver det ingen mening, at udgifter til personale skal konkurrere med udgiften til medicin. Det er to uafhængige størrelser, og når udgiften stiger til medicin, er det helt urimeligt og direkte destruktivt, at det skal koste på den anden afgørende ressource i behandlingen, nemlig personalet!”

Ansatte betaler prisen

Resultaterne er i tråd med Sygehussamarbejdets holdning; at personalet ikke skal fyres på grund af dyrere medicinudgifter, som er tilfældet nu. 
 
”Ny, eksklusiv og dyr medicin vil vi se meget mere til i fremtiden. Så der skal prioriteres, og her strækker Danske Regioners fantasi sig desværre kun til at lade de sygehusansatte betale prisen i form af fyringer. Derfor siger vi: Adskil medicin og andre svært styrbare udgifter fra driften, så sygehusdriften stabiliseres. Lad staten finansiere en medicingaranti på sygehusområdet. Og giv patienterne det, de efterspørger: personale, behandling og pleje,” skriver Sygehussamarbejdet i et debatindlæg i dagens Politiken:
"Sygehusenes største udfordring er for lidt personale"
 
Sygehussamarbejdet består af Sundhedskartellet, som dbio er en del af; Yngre Læger, FOA, Foreningen af Speciallæger og Danske Lægesekretærer i HK/Kommunal.​
 
 
LinkedIn Email Twitter