25-05-2018

POCT indkøres på kommunale døgnpladser i Nordsjælland

Biooanalytiker Dorte Klarskov Bakke er i gang med at indkøre POCT på kommunale døgnpladser i Nordsjælland og oplære plejepersonalet i analyserne. Det er en del af projektet Tværsektoriel stuegang i Region Hovedstaden.

Af Sussi Boberg Bæch, journalist 
Bio12.jpg

Bioanalytiker Dort​e Klarskov Bakke oplærer SOSU-assistent Nina Lambert Nielsen i POCT-analyser.​ Foto: Bax Lindhardt 


Klokken er 8.25. Vi befinder os på Nordsjællands Hospital i Hillerød, og det ugentlige projektmøde i team Tværsektoriel stuegang er netop afsluttet. På en oversigtstavle med et væld af gule og lyserøde sedler har bioanalytiker Dorte Klarskov Bakke været med til at gennemgå teamets opgaveliste.


På en af de gule sedler er hastigt noteret: ”Borsyreglas – Dorte udkast til vejledning”.


”Vi bruger tavlen og de små sedler til hele tiden at følge op på vores opgaver. Fx på at jeg skal udarbejde en vejledning til brug af borsyreglas. På mødet gav jeg også en status på, at jeg er ved at undersøge, om vi kan skaffe ultralydsudstyr fra hospitalet til blæreskanninger. Det er blot nogle få af mine mange opgaver i teamet,” fortæller Dorte Klarskov Bakke.


Undgå indlæggelser​​

Projekt Tværsektoriel stuegang er sat i verden for at forebygge uhensigtsmæssige genindlæggelser af kronisk ustabile borgere på kommunernes midlertidige døgnpladser.


”Vi indgår i pleje- og behandlingsforløb for de borgere på kommunens midlertidige døgnpladser, der typisk er svært syge og kronisk ustabile med fare for hyppige genindlæggelser,” forklarer bioanalytikeren.


Hun begiver sig af sted mod Hillerød Sundhedscenter med en sort kuffert i hånden. Sammen med teamets læge og syge- plejerske ankommer hun ved nitiden og skal tilbringe tirsdag formiddag i selskab med borgere og personale på Hillerød Kommunes midlertidige døgnpladser. I kufferten ligger POCT-apparatur til måling af C-reaktivt protein (CRP), hæmoglobin og leukocytdifferential- tælling.


Plejepersonalet skal arbejde med POCT​

En del af projektplanen går ud på at oplære plejepersonalet i point of care-testing (POCT), så teamets læge har bedre mulighed for at udrede og følge borgerne, også når teamet ikke er til stede.


Derfor har Dorte Klarskov Bakke fået til opgave at etablere POCT på de midlertidige døgnpladser, kvalitetssikre analyserne og oplære plejepersonalet i at udføre dem.


Hurtige prøver, hurtigere afgørelser​

”Du skal vende glasset ti gange sådan her,” siger Dorte KIarskov Bakke, mens hun vender et blodprøveglas på hovedet og op igen.


Social- og sundhedsassistent Nina Lambert Nielsen på Hille- rød Sundhedscenter ser interesseret til, mens bioanalytikeren oplærer hende i hæmoglobin- og CRP-analyser.


”Det er vigtigt, fordi blodprøven skal være velblandet, inden du kan tage en repræsentativ prøve op fra glasset med kapillærrøret,” forklarer Dorte Klarskov Bakke.


Stort behov for kronikere

Teamets læge, Sara Dyrman Elsøe, overlæge og speciallæge i almen medicin, forklarer, hvorfor det er afgørende at oplære plejepersonalet i at udføre analyserne:


”Vi kan se, at der er et stort behov for at følge op på de kronisk ustabile borgere. Når personalet på de midlertidige kommunale pladser er blevet oplært, vil jeg kunne ordinere CRP og hæmoglobin og bede dem om at tage prøverne, så vi i samråd hurtigt får afklaret, om borgeren skal opstarte ny behandling, genindlægges, eller om det er noget, vi skal se an.”

 

​​​
LinkedIn Email Twitter