06-07-2018

Opgaveglidning: Jordemødre udfører PCR-analyser på fødegangen i Kolding

”11 koordinerende jordemødre er blevet trænet af eksperter fra det finske firma, der har udviklet apparaturet, og den danske distributør, hvorefter de skulle sætte mindst ti analyser op for at blive certificeret," fortæller overlæge Mohammed Khalil.

​Af ​Sussi Boberg Bæch, freelancejournalist

Kolding 05 - -® Jonas fotografi.jpg

”Vi kan få svar inden for en time på, om den fødende kvinde er bærer af gruppe B-streptokokker og kan ved en positiv prøve sætte en penicillinbehandling i gang," siger overlæge på afdelingen Mohammed Khalil. Foto: Jonas Alhstrøm

 

På fødeafdelingen på Kolding Sygehus har man det sidste år skullet vænne sig til en ny arbejdsopgave som
jordemoder. Nemlig at udføre PCR-analyser på prøver fra fødende kvinder. Prøverne skal på rekordtid vise, om kvinderne er bærere af gruppe B-streptokokker.


Overlæge på afdelingen Mohammed Khalil forklarer, hvorfor det er jordemødrene, der udfører en bioanalytikeropgave:


”Vi kan få svar inden for en time på, om den fødende kvinde er bærer af gruppe B-streptokokker og kan ved en positiv prøve sætte en penicillinbehandling i gang. Tidligere havde vi ikke den mulighed, men gav penicillin, hvis kvinden udviste en af fem risikofaktorer.”


”Det har vist sig at spare 71 procent af de kvinder for at få unødig penicillinbehandling,” siger han.

 

Afgørende at udføre analysen på afdelingen

Årsagen til, at Mohammed Khalil ikke sender de podede prøver til analyse på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Vejle Sygehus, er tidsmæssig.
 
”Hvert minut tæller, når fødslen er i gang, i forhold til at en kvinde, som er bærer af bakterien, kan nå at blive behandlet med antibiotika i sufficient dosis for at sikre beskyttelse af barnet. Det er afgørende, at vi kan udføre analysen her på afdelingen og få et hurtigt svar.”
 
”Optimalt set skal barnet have fået den første dosis fire timer inden fødslen og gerne være startet op med den næste,” siger Mohammed Khalil.
 
Han forklarer, at der skal være personaledækning, så analysen kan udføres døgnet rundt, og at afdelingen ikke har adgang til en bioanalytiker. Eftersom teknikken er yderst simpel, kan jordemødrene med fordel løfte opgaven.
 
Et valideringsstudie er ved at blive igangsat, hvor teknikken sammenlignes med den dyrkningsmetode, der betragtes som den gyldne standard.
 

Indbygget kvalitetskontrol

Hvem, der fremover skal have ansvaret for kvalitetssikringen, er først nu ved at falde på plads.
 
”Det er et bioanalytikeransvar, så fremadrettet vil det ligge hos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Vejle Sygehus,” siger Mohammed Khalil.
 
Han fortæller om den nuværende kvalitetssikring:
 
”Elleve koordinerende jordemødre er blevet trænet af eksperter fra det finske firma, der har udviklet apparaturet, og den danske distributør, hvorefter de skulle sætte mindst ti analyser op for at
blive certificeret.”
 
Jordemødrene må ikke oplære andre jordemødre, og alle skal igennem den samme træning. Herudover kalibreres apparaturet flere gange om året, og analysen har en indbygget kvalitetskontrol:
 
”Den interne kontrol er automatisk indeholdt i alle testchips, så apparaturet giver en fejlmelding, hvis procedure, amplifikationsproces eller prøvedetektion ikke er, som det skal være, og der er taget højde for prøve til prøve-kontamination,” siger Mohammed Khalil.
LinkedIn Email Twitter