11-08-2017

Omklædning: Mellem hospital og kommunal. Det er fremtiden

​Vestjysk bioanalytiker afprøver tæt samarbejde med akutsygeplejersker. Hun besøger borgere og kvalitetssikrer udstyr. Mange nye opgaver for bioanalytikere kan vente i kommunerne

Af Niels Stoktoft Overgaard, journalist

Ulla_Saaby_Holstebro_11.jpg

Bioanalytiker Ulla Saaby Steffensen og sygeplejerske Tina Spicker Brødbæk på vej til en borger med så meget udstyr, at det er godt at være to til at bære ud til bilen. Foto: Astrid Dalum

 

Sygeplejerske Tina Spicker Brødbæk ejer en overbevisning. Den forstærkes hele tiden: ”Det er kendetegnende for bioanalytikere. De nørder mere, end vi gør,” siger Tina Spicker Brødbæk.


Hun får i øjeblikket nye erfaringer med bioanalytikere. Tina Spicker Brødbæk er ansat i Holstebro Kommunes akutteam, og her kommer bioanalytiker Ulla Saaby Steffensen på ugentlige besøg. Det sker som et led i et forsøgsprojekt. En undersøgelse af, hvad bioanalytikere kan bidrage med i det kommunale system.


Ulla Saaby Steffensen er ansat på Klinisk Biokemisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest. Hun bistår nu én dag om ugen de kommunale sygeplejersker med præanalytisk viden. Hun kvalitetssikrer deres prøvetagningsudstyr.


”Tina Spicker Brødbæk har nok ret i, at vi nørder mere,” siger Ulla Saaby Steffensen. ”Det er vores spidskompetence. Fx at følge en analyseinstruks udførligt. Vi ved, hvordan vi skal gå efter
at få den bedste prøvekvalitet.”

 

Er grebet af bioanalytisk diagnostik

Ulla Saaby Steffensen har i flere år interesseret sig for de svækkede borgere, som kommunerne tager sig af i deres egne hjem. Hun har selv en aldrende mor. Hun har også taget diplommodul i ”bioanalytisk diagnostik i patientforløb”.


På hospitalet har Ulla Saaby Steffensen deltaget i biokemisk afdelings akutteam. Hun har taget
EKG’er, samtidig med at en læge optog journal. Hun har lyttet med og været aktiv ved at
spørge, om hun måske også skulle tage den og den prøve med til analyse. Hun fik lov til at bruge en udviklingsdag i det kommunale akutteam. Det greb hende.


Derfor er Ulla Saaby Steffensen nu i centrum i forsøgssamarbejdet mellem Holstebro Kommune
og Hospitalsenheden Vest. Danske Bioanalytikere deltager også og finansierer en del af udgifterne
både af centrale og regionale kontingentkroner.

 

Faglig sparring giver resultat

Holstebro Kommune har fire akutsygeplejersker. De arbejder dag og aften, og de tilkaldes af sygehusafdelinger, hjemmesygeplejersker og læger. De kan indlægge på kommunens akutpladser.
Prøvetagning med bærbart POCT-udstyr kan støtte akutsygeplejerskerne i at træffe de rette
beslutninger. Men de skal kunne stole på svarene.

 

”Ulla ser, hvordan vi håndterer udstyret. Hun holder os skarpe på, at vi skal forholde os kritisk
til resultaterne,” siger Tina Spicker Brødbæk. Akutsygeplejersken oplever måske den allerstørste
gevinst i sparringen og synergien mellem to faggrupper med hver sin ballast.

 

”Ulla ser somme tider anderledes på en borger. Det er dynamikken mellem fagligheder, der giver
resultat,” mener Tina Spicker Brødbæk. Det er godt med fælles kassetænkning. Hvis sygehus
og kommuner arbejder mere sammen, kan vi måske undgå svingdørspatienter.

Svar skal være valide

Akutsygeplejerskerne tager blandt andet CRP, hæmoglobin og Glc. Det sker altid efter lægeordination. Alle prøver udføres kapillært.

 

Ulla Saaby Steffensen instruerer i, hvad luftbobler kan betyde i en prøve. I andre tilfælde må der ikke efterfyldes, fordi den kemiske reaktion begynder ved den første dråbe.

Udstyret skal håndteres på bestemte måder. Hvis en prøve skal tages ved stuetemperatur, dur det ikke at hive glasset ud af køleskabet og putte det i lommen.


”Prøvetagning har ingen værdi, hvis svarene ikke er valide,” instruerer Ulla Saaby Steffensen.

 

Ulla_Saaby_Holstebro_6.jpg

Akutsygeplejerskerne får i samspillet med en bioanalytiker tilført præanalytisk viden, som de kan bruge, når de står alene med en borger. Foto: Astrid Dalum

 

Kontrollerer udstyr og rådgiver

Det er planen, at Ulla Saaby Steffensen skal have udstyret med på hospitalet med mellemrum. Hun skal kontrollere det. Akkurat ligesom praktiserende læger eftertjekker deres grej med jævne mellemrum ved både at tage kapillære og venøse prøver og sende dem til analyse.

 

Forsøgsprojektet har faktisk allerede udviklet sig. Nu kommer Ulla Saaby Steffensen også i Struer.

”Biokemisk afdeling har fået mange forespørgsler fra kommuner om, hvad de skal vælge af udstyr. Vi har været hårdt presset af besparelser. Men nu var der med dette projekt en mulighed for at få luft til at assistere. Det er godt med fælles kassetænkning. Hvis sygehus og kommuner arbejder mere sammen, kan vi måske undgå svingdørspatienter,” mener Ulla Saaby Steffensen.

 

Akutteam ønsker sig venøse blodprøver

Biokemisk afdeling har mobile bioanalytikere, der efter bestilling fra læger i god tid kører ud til patienter
og tager venøse blodprøver. Det nye forsøgsfællesskab med akutteamet er på sin vis en udbygning af den ordning.
 
Tina Spicker Brødbæk kan se en ide i nogle gange at supplere med akutte væsketal, som Ulla Saaby Steffensen kunne tage venøst. Det ville hjælpe hende, når hun fx skal bedømme, om en borger er dehydreret.
 
Ulla Saaby Steffensen svarer, at det løbende vil blive en vurdering, hvad der kan tages med POCT-udstyr, og hvad der måske skal bringes ind på laboratoriet til analyse.
 

Sygeplejersker imponerer

Respekten mellem faggrupperne er gensidig. Ulla Saaby Steffensen er som samfundsborger stolt over, hvordan ældre og andre bliver fulgt.

 
”Det er helt vildt fedt at se, hvilke kompetencer akutsygeplejerskerne har. Jeg oplevede en kræftpatient
fortælle om en undersøgelse, som sygehuset havde nævnt, men hun havde ikke kræfter til mere, sagde hun. Akutsygeplejersken tilbød, at hun havde overskud til at få det arrangeret, og det sagde borgeren ja til."
 
"Jeg har også været med hos en patient, som blev akut dårligere, mens vi var der. Den situation håndterede akutsygeplejersken fornemt. Det kunne jeg med min faglighed ikke have klaret. Det er sammenlægningen af forskellige faggruppers kompetencer, der er så afgørende.”
 

Nyt sundhedscenter øger samarbejde

Holstebro Kommune er i fuld gang med at opføre et nyt stort sundhedscenter. Det bliver nærmest en mindre medicinsk afdeling. Det skal løse mange opgaver, når hospitalet i Holstebro lukker, og supersygehuset i Gødstrup åbner.
 
De kommunale akutpladser, som i dag findes på et plejecenter, rykker til sundhedscentret. Her indrettes der også ambulatorium med prøvetagning. Så kommer akutsygeplejersker og bioanalytikere til at arbejde under samme tag. Det øger de fælles udviklingsmuligheder.
 

Går ikke på kompromis med fagligheden

Ulla Saaby Steffensen har ingen ambitioner om, at hun skal ansættes i en kommune på fuld tid. Men hun kunne forestille sig en ordning, hvor en kommune opretter en stilling som bioanalytiker, og den så deles mellem fx tre hospitalsansatte.
 
”Det er vigtigt, at vi bevarer forbindelsen til laboratoriet, så vi kan opretholde vores kompetencer.
Fagligheden skal være stærk,” siger Ulla Saaby Steffensen.
 
”Men det kan den også være, samtidig med at vi bidrager til, at kommunerne kan give deres borgere en bedre service.” Ulla_Saaby_Holstebro_8.jpg

Akutsygeplejerske Tina Spicker Brødbæk tjekker Jørn Nielsens CRP, og Ulla Saaby Steffensen følger med. Foto: Astrid Dalum

LinkedIn Email Twitter