20-02-2021

”Lønnen stiger for alle, og det er godt” - OK21 forlig på plads i regionerne

Forhandlingsfællesskabet har forhandlet en aftale på plads med regionerne, hvor købekraften er sikret. Martina Jürs er glad for, at lønnen stiger for alle, og at der er afsat organisationspuljer. Sundhedskartellet forhandler det sidste på plads søndag.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Af Tina Groth-Andersen, konsulent og Niels C. Jensen, journalist
mju_forlig4_web.png 

OK21 forliget for regionerne er på plads. Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere, og resten af Forhandlingsfællesskabet har forhandlet siden fredag. Foto: dbio


”Lønnen stiger for alle, og det er godt i en tid, hvor alle medarbejdere i sundhedsvæsnet har gjort en ekstraordinær indsats. Det er ikke et prangende forlig, men vi sikrer reallønnen og får en organisationspulje, samtidig med at forliget tager højde for den økonomiske situation”, siger Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere.


Hen over weekenden har Forhandlingsfællesskabet forhandlet en aftale på plads for 142.000 ansatte i regionerne. 


Den samlede økonomiske ramme er på 6,75 procent som i staten og kommunerne. De generelle lønstigninger er 5,02 procent, men derudover udmønter reguleringsordningen. Reguleringsordningen er en mekanisme, der skal sikre at lønudviklingen i det offentlige og det private følges nogenlunde ad.


Det ligger over det, som man forventer, priserne vil stige de kommende tre år, og er altså nok til at sikre Forhandlingsfællesskabets krav om som minimum at sikre reallønnen – og gerne en stigning. 


Organisationspuljer på 0,4​5 procent

Udover generelle lønstigninger er der i forliget organisationspuljer på 0,45 procent. Martina Jürs er tilfreds med resultatet under omstændighederne:


”Nu forhandler vi videre med Sundhedskartellet om de sidste ting, og så har vi forhåbentlig snart en ny samlet aftale for de næste tre år. Vi skal blandt andet forhandle om fordelingen af organisationspuljen, og mit mål er at få opfyldt nogle af de krav, dbio’s medlemmer har stillet,” siger hun.


Derudover er der aftalt en særlig pulje på 0,05 procent til lavt- og ligeløn, som går til bl.a. bioanalytikere og laboranter og en strategipulje på 0,05 procent til sygeplejersker. 


Aftalen indeholder også:​

  • Sorgorlov med løn i 26 uger, hvis barnet er dødfødt eller dør inden det 18. år
  • Forsknings- og udviklingspulje til Sundhedskartellet 
  • Tryghedspulje, som skal støtte tryghedsskabende aktiviteter for afskedigede ansatte. 
  • Fokus på arbejdsmiljø, bl.a. ved videreførelse af ekspertrådgivning og et forskningsprojekt fortsætter, og der udvikles en fælles uddannelse i psykisk arbejdsmiljø til ledere, TR og AMiR og en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.
  • Fokus på seniorer bl.a. mere fokus på den enkelte senior
  • Projekt, hvor brugen af fuldtid, deltid og timelænsansættelse kortlægges
  • Projekt om det digitale arbejdsliv og sammenhængen med opgaver, borgere og medarbejdere.
  • Initiativer omkring bæredygtighed og grøn omstilling

Kilde: Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet
​ 

Danske Bioanalytikere forhandler som en del af både Forhandlingsfællesskabet og Sundhedskartellet, og Sundhedskartellet forhandler videre søndag den 21. februar 2021 om arbejdstid, lønmodel og fordeling af organisationspuljer.

​​​
LinkedIn Email Twitter