07-03-2018

OK18: Få overblikket her

Der er varslet strejker og lock-out i både stat, regioner og kommuner. Det betyder, at der kan udbryde stor-konflikt i starten af april 2018. Lige nu er der møder i forligsinstitutionen, og dbio håber fortsat på en løsning. Få overblikket i seks punkter.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Af Kir Klysner, journalist​​​

 
1. Den samlede fagbevægelse afsendte i slutningen af februar og starten af marts strejkevarsler for både stat, regioner og kommuner efter forhandlingerne var brudt sammen. Fagbevægelsen mener, at medlemmerne denne gang skal have del i opsvinget i samfundet, mens arbejdsgiverne mener, at lønnen i det offentlige er steget for meget i forhold til det private arbejdsmarked.
 
2. Forhandlingerne på regionernes område brød sammen den 27. februar 2018. Før det var forhandlingerne på det statslige og det kommunale område også brudt sammen.  Den 1. marts 2018 blev det første møde så afholdt i forligsinstitutionen. Forligsmanden skal forsøge at indgå forlig mellem parterne.
 
3. Hvis det lykkes forligsmanden at lave et mæglingsforslag, som parterne kan acceptere, så vil dette blive sendt til urafstemning hos medlemmerne. Hvis forhandlingerne i forligsinstitutionen bryder sammen, så er der konflikt.
 
4. Konflikten kan tidligst gå i gang den 4. april 2018, og forligsmanden kan fra den dato udskyde konflikten 14 dage af to omgange, hvis der er udsigt til et muligt forlig.
 
5. Både Finansministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har valgt at varsle lock-out den 7. marts 2018. Det betyder, at en lock-out kan træde i kraft fra den 10. april 2018 og vil omfatte både ansatte i staten, regionerne og kommunerne. Det er arbejdsgiverne, der bestemmer, hvem og hvor mange, der bliver omfattet i tilfælde af lock-out.
 
6. Det er 10 år siden medlemmerne i Danske Bioanalytikere sidst var i strejke. I 2008 stod dbio sammen med andre organisationer i Sundhedskartellet fast på en lønstigning på 15 procent. Det endte med en aftale, hvor medlemmerne fik en lønstigning på 13,3 procent over tre år. Strejken i 2008 varede i to måneder og omfattede i alt cirka 75.000 offentligt ansatte. Denne gang kan strejken komme til at omfatte mange flere offentlig ansatte.
 

Følg status

Følg status på forhandlingerne på dbio.dk/ok18. Her kan du også logge ind og se, hvilke arbejdspladser, der er udvalgt af dbio´s hovedbestyrelse til at strejke.
 
Danske Bioanalytikere udsender løbende informationer til tillidsrepræsentanter og medlemmer. Kontakt din tillidsrepræsentant eller kreds, hvis du har spørgsmål. ​​​​
 

 OK18 - det er sket / det kan ske:

 
 • Februar 2018:
  Forhandlingerne er brudt sammen på hele det offentlige område. 

 • Marts 2018:
  Parterne mødes i forligsinstitutionen. Hvis der opnås enighed, vil forhandlingsresultatet blive sendt til urafstemning hos medlemmerne.

 • April 2018: 
  HVIS
  der ikke er opnået et forhandlingsresultat, kan der udbryde en konflikt medmindre forligsmanden udskyder konflikten .

  HVIS der er indgået et forlig, som medlemmerne stemmer ja til, vil den ny overenskomst træde i kraft – formentlig med virkning fra 1.april 2018.  

  HVIS
  medlemmerne stemmer nej, vil det naturlige skridt være at strejken går i gang. Hvis der udbryder konflikt, vil der fortsat kunne forhandles. 

  HVIS konflikten trækker ud (eller er meget omfattende), er der tidligere set lovindgreb, der stopper konflikten.
LinkedIn Email Twitter