02-04-2019

”Jeg har da en klar forventning om, at bioanalytikerne mindst får vores andel af den samlede pulje”

dbio’s formand, Martina Jürs svarer på spørgsmål og afstemmer forventninger forud for ansøgningsrunden til midler fra Udviklings- og forskningspuljen. Sidste gang var der 1,5 millioner til to bioanalytikerprojekter.

​​​​​​​​​​​Af Jytte Kristensen, fagbladsredaktør


Fra 1. april i år er det muligt igen at søge penge i Udviklings- og forskningspuljen. Vil du opfordre bioanalytikerne til at byde ind med projektansøgninger?

MARTINA: Ja, helt klart. Vi er et naturvidenskabeligt fag. Vi skal forske i eget fag, og når der er nogle penge til rådighed, skal bioanalytikere og laboranter naturligvis søge dem. Det er jo vores egne Penge, som er aftalt mellem Danske Regioner og Sundhedskartellet ved overenskomstforhandlingerne i 2018.
 
Sidste gang i 2015 var dbio meget aktiv med at opfordre
bioanalytikere og laboranter til at søge puljen. Det resulterede i ikke mindre end 23 ansøgninger. Heraf fik kun to projekter penge, mens resten blev afvist. Det vakte skuffelse hos mange. Stak dbio dem blår i øjnene, når I fx skrev, at ”det var for alle”?

MARTINA: Nej, jeg mener ikke, at vi stak nogen blår i øjnene, men vi var nok for ambitiøse. Vi ønskede, at så mange som muligt fra vores faggruppe fik del i puljen, men vi blev overvældede over, at så mange havde søgt. Så ja, vi skød nok over målet, men indtil det sidste håbede jeg, at flere projekter fra bioanalytikere kom med i betragtning.
 
I 2015 fik to bioanalytikerprojekter tilsammen 1,5 mio. kroner af en pulje på 14 mio. kroner. Det svarede næsten på kroner og øre til faggruppens forholdsmæssige andel. Puljen er jo til alle organisationer i Sundhedskartellet. Denne gang er puljen på 17,6 mio. Forventer du samme fordelingsnøgle denne gang?

MARTINA: De, der bedømmer ansøgningerne og tildeler puljemidler, har naturligvis fokus på, at samtlige organisationer skal tilgodeses. Men jeg tror også, at Danske Regioner sidste gang fik øjnene op for, at bioanalytikerne kan byde ind med rigtig mange kvalificerede projekter. Så jo, jeg har da en klar forventning om, at bioanalytikerne mindst får vores andel af den samlede pulje.
 
Kan du forstå, hvis mange denne gang ikke har lyst til at bruge rigtig meget tid og mange kræfter på at skrive en ansøgning, når de ved, at chancen er begrænset?
MARTINA: Jeg tror desværre, at når man arbejder med forskning og udvikling, så må man ofte søge mange steder, før det lykkes at finansiere sit projekt. Det er en del af gamet. Men at det skulle
være spild af tid at søge den her pulje! Det håber jeg sandelig ikke, at nogen tænker. 
 
Når man ser de to temaer for puljen, er det svært umiddelbart at se bioanalytikervinklen. Hvor ser du, at bioanalytikere kan byde ind?

MARTINA: Når jeg læser temaerne, ser jeg fx forsknings- og udviklingsprojekter inden for diagnostisk samarbejdspartner. Med hensyn til effektiv organisering af indsatsen for multisyge, ja, så har bioanalytikere særligt gode kompetencer. 
 
Relationsopbygning mellem patienter/borgere og sundhedsprofessionelle mener jeg også, bioanalytikerne kan se sig selv i. Ligesom der sagtens kunne forskes mere i korttidskontakten
mellem bioanalytikere og patienter. 
 
Er det primært dem med en kandidatuddannelse, en ph.d. eller anden forskningsuddannelse, der har en chance?

MARTINA: Nu er overenskomstmidlerne jo for alle, og jeg mener ikke, at det kræver en kandidatuddannelse at få del i puljen. Det drejer sig om at skrive en rigtig god ansøgning, som opfylder målene for puljen, og der er alle jo lige kvalificerede.
 
Sidste gang tog en konsulent rundt i landet og fortalte om puljen, sparrede med ansøgerne og hjalp med ansøgningen? Tilbyder dbio samme hjælp denne gang?

MARTINA: Nej. Den massive indsats, som dbio ydede i 2015, gentager vi ikke. For der er sket rigtig meget i professionen de senere år, og i dag kan bioanalytikerne selv. Det ser vi fx på de ansøgninger, vi modtager til dbio’s egen fond. De er mere og mere målrettede og af høj kvalitet. 
 
Så denne gang hjælper vi ikke med ansøgninger, men man er velkommen til at ringe til konsulent
i dbio Marianne Nielsen, hvis man har behov for at få præciseret temaerne for puljen. Marianne Nielsen har siddet med i den gruppe, der har beskrevet mål mv., så det kan hun hjælpe med. 
LinkedIn Email Twitter