09-02-2018

OK18-forhandingerne skrider fremad

Regionerne vil kunne flytte medarbejderne rundt hen over året, døgnet og matrikler. dbio mødte i dag regionerne, men skeler også stadig til statens forhandlinger om de overordnede rammer.

Af Tina Groth-Andersen, konsulent

 

Forhandlingerne om ny overenskomst for bioanalytikere gik i gang sidst i januar, efter de var sat på stand by indtil der kom reelle forhandlinger om undervisernes arbejdstid.


Danske Bioanalytikere og de øvrige repræsentanter for Sundhedskartellet mødtes i dag med regionerne, hvor kravene blev foldet ud. Regionerne stiller især skrappe krav om mobilitet og arbejdstid.


Staten er stadig joker

Forhandlingerne fortsætter i februar, men der er stadig flere knaster på statens område – reguleringsordning, privatlønsværn, betalt spisepause – og ikke mindst skal rammen aftales, dvs. hvor meget lønnen skal stige. Staten sætter lønrammen for regionerne og kommunerne.

 

Du kan læse mere og følge OK18 under log on.

LinkedIn Email Twitter