13-07-2018

Ny uddannelse skal skaffe flere bioanalytikere i Region Sjælland

Professionshøjskolen Absalon er blevet godkendt til at optage flere studerende på bioanalytikeruddannelsen og er dermed klar til at udvide udbuddet af uddannelser i Kalundborg.

​Af: Professionshøjskolen Absalon

absalon_KLB.jpg

Professionshøjskolen Absalon har en bioanalytikeruddannelse i Næstved, og åbner nu en ny i Kalundborg. I alt har 95 studerende søgt ind på uddannelsen i Region Sjælland som førsteprioritet. Foto: Professionshøjskolen Absalon

 
Professionshøjskolen Absalon er blevet godkendt til at udvide uddannelsen til bioanalytiker fra 58 til 73 studiepladser. Det betyder, at uddannelsen nu er rustet til også at udbydes i Kalundborg. Hidtil har den i Region Sjælland kun kunne læses i Næstved.
 
Sidste år åbnede Absalon en uddannelse til diplomingeniør i bioteknologi i Kalundborg. Ved nu at udvide med uddannelsen til bioanalytiker forventer Absalons Centerchef for Engineering and Science, Dorthe Kjær Pedersen, at der kan opnås markante synergieffekter og en styrkelse af Kalundborg som studieby.
 
”Vi er ved at etablere nye laboratoriefaciliteter til brug for begge uddannelser og ser frem til at skabe et inspirerende uddannelsesmiljø i et område af regionen, hvor biotek-virksomheder er stærkt repræsenteret og i fortsat rivende udvikling”, fortæller hun og tilføjer:
 

En profession, der mangler hænder

”Region Sjælland dækker mere end 7.200 kvadratkilometer. Ved at sprede uddannelsesmulighederne ud har vi en ambition om dels at give bedre betingelser for, at unge kan uddanne sig inden for en profession, der mangler hænder, dels at være med til at styrke det sundhedsfaglige miljø og kompetencedækningen i hele regionen”.
 
Bioanalytikeruddannelserne i Næstved og Kalundborg kommer til at have identisk indhold, og det er de samme undervisere, der varetager undervisningen i begge byer. Det er endnu ikke afgjort, hvor mange studiepladser, der bliver i henholdsvis Kalundborg og Næstved.
 
Ifølge Region Sjælland manglede der 46 bioanalytikere i regionen i 2017. Derfor bliver den nye uddannelse i Kalundborg modtaget med glæde af fagforeningen Danske Bioanalytikere.
 
”Har de unge fra Odsherred-, Holbæk- eller Kalundborg-området først søgt væk derfra til København eller Næstved for at studere, er det typisk svært at trække dem tilbage”, siger regionsformand Anja Lykke Aakeson.
 

Bioanalytikere overtager lægeopgaver

Cirka hver tiende ansatte i en bioanalytikerstilling i regionen har lige nu en anden uddannelsesbaggrund og betegnes derfor laboranter. Der er typisk tale om social- og sundhedsassistenter. Samtidig får de uddannede bioanalytikere flere opgaver, der tidligere blev varetaget af læger.
 
”Vi er rigtig glade for de laboranter, vi har, men vi kan ikke ansætte flere, fordi de ikke må påtage sig opgaver som vagtgående personale på hospitalerne. Derfor er det afgørende, at vi får uddannet flere bioanalytikere”, siger Anja Lykke Aakeson.
 
Absalons afdeling af bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg er en såkaldt uddannelsesstation. Det indebærer, at halvdelen af den teoretiske del af uddannelsen kan læses i Kalundborg, mens den anden halvdel skal læses i Næstved.
 
I efteråret vil professionshøjskolen Absalon søge om tilladelse til at udbyde hele uddannelsen begge steder, så de studerende, der starter i Kalundborg efter sommerferien, kan gøre hele forløbet færdig der.
LinkedIn Email Twitter