10-12-2019

Kom gratis til IFBLS 2020 - søg dbio-fonden

Kr. 100.000 ekstra ved fondens uddeling i marts 2020. dbio’s Uddannelses- og Forskningsfond har særlig støttemulighed i forbindelse med IFBLS 2020.

Af Jane Fyhn, faglig chef 

RS28_AC facade.jpg

​I forbindelse med at verdenskongressen for bioanalytikere – IFBLS 2020 – afholdes i Danmark 1.-5. september 2020, har fonden fået mulighed for ved fondsuddelingen i marts 2020 at uddele ekstra kr. 100.000 til støtte til deltagelse i IFBLS 2020.

 

Krav for at kunne søge støtte

Som altid gælder det, at du har været medlem af dbio i mindst 1 år ved tidspunktet for afholdelse af aktiviteten, i dette tilfælde kongressen, for at kunne få støtte.
 
Fonden har lagt nogle særlige retningslinjer omkring uddelingen i marts 2020.
 

Du skal indsende et abstract, som bliver godkendt.

Medlemmer af dbio kan i forbindelse med IFBLS 2020 søge støtte til deltagergebyret til faglig deltagelse på baggrund af submittet abstracts for:
 
 • Op til to forfattere på det samme abstract. Abstractet skal være submittet til IFBLS 2020 senest 15. februar 2020. 
 • Støtten vil kun blive udløst, hvis abstractet godkendes til deltagelse i IFBLS 2020.
 • Abstractet skal vedhæftes ansøgningen, ligesom det skal angives, hvilke to forfattere af evt. flere forfattere på abstractet beløbet søges af/søges til.
 • Der kan kun indsendes én ansøgning pr. abstract.
 • Der kan kun søges støtte til forfattere, som er medlem af dbio.

 

 • For studerende gælder, at en forfatter på et abstract kan søge støtte til deltagelse i IFBLS 2020.
 • Støtte kan søges på baggrund af indsendt abstract, der beskriver et fagligt relevant projekt, som den studerende har beskæftiget sig med som led i uddannelsen.
 • Abstractet skal være submittet til IFBLS 2020 senest 15. februar 2020.
 • Støtten vil kun blive udløst, hvis abstractet godkendes til deltagelse i IFBLS 2020.
 • Abstractet skal vedhæftes ansøgningen, ligesom det skal angives, hvilken af evt. flere forfattere på abstractet beløbet søges af/søges til.
 • Der kan kun søges støtte til 1 forfatter/abstract, og ansøgeren skal være medlem af dbio.
 • For at komme i betragtning til deltagelse som studerende skal du være studerende på det tidspunkt, kongressen afholdes.

 

 

 Abstracts?

 
 • Med abstract menes en kort beskrivelse af det forsknings- eller udviklingsprojkt, man har gennemført og ønsker at præsentere i form af en poster og/eller et oplæg på konferencen.
 • Du kan læse meget mere om abstracts ift. IFBLS 2020 her: 
 • https://ifbls2020.org/abstract-submission-7971/
LinkedIn Email Twitter