13-03-2019

Ny rapport: "Diagnostikken i fremtidens sundhedsvæsen"

Tankevækkende: 2 måneder efter regeringens #sundhedsreform kommer rapporten Diagnostikken i fremtidens sundhedsvæsen. Afsenderen er ikke en offentlig myndighed, men det private firma Roche Diagnostics, der leverer diagnostisk udstyr til sundhedsvæsnet.

​​​Af Niels C. Jensen, journalist
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_281.jpg 

Rapporten fra firmaet Roche Diagnostics er baseret på interviews med 25 centrale, sundhedsfaglige eksperter og beslutningstagere. Heriblandt formanden for Danske Bioanalytikere, Martina Jürs. ​​


Firmaet Roche Diagnostics har taget initiativ til at supplere sundhedsdebatten med med udgivelsen af en rapport om diagnostikkens rolle, muligheder og udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen.


Rapporten er baseret på interviews med 25 centrale, sundhedsfaglige eksperter og beslutningstagere, som vurderer diagnostikkens udvikling og barrierer i det fremtidens danske sundhedsvæsen. Heriblandt formanden for Danske Bioanalytikere, Martina Jürs.


"Diagnostikken i fremtidens sundhedsvæsen", som er titlen på rapportenn, stiller blandt andet skarpt på krav om øget hurtighed, præcision, risikoen for overdiagnosticering, de teknologiske muligheder og behovet for styrket diagnostik tættere på patienten.


Diagnostikken er usynlig​

Rapporten er lavet på baggrund af de 25 interviews, som er udført af LEAD Agency, frem til følgende seks overordende konklusioner. Læs mere om dem i rapporten; Diagnostikken i fremtidens sundhedsvæsen​.

  • Der er fart på den diagnostiske udvikling 
  • Diagnostikken er nøglen til sammenhæng og prioritering af ressourcer
  • Kompetencer til at håndtere diagnostiske løsninger søges
  • Stor variation i implementering 
  • Diagnostikken er ikke synlig i prioriteringsdebatten 
  • Behov for en systematisk tilgang 

Derudover har analysen og de 25 interviews også givet anledning til en række refleksioner i forhold til det videre arbejde med diagnostikkens rolle i et moderne sundhedsvæsen.

Diagnostikken som en integreret de​l af en kommende sundhedsreform​

I lyset af diagnostikkens perspektiver og muligheder vil det være oplagt, at de politiske drøftelser om kommende reformer af sundhedsvæsenets indretning også adresserer vi- sioner, perspektiver og holdninger til diagnostikkens rolle. Dette vil fx være naturligt at implementere i drøftelser om tværsektorielt samarbejde, samfinansiering samt struktu- relle og organisatoriske ændringer i takt med digitaliseringen af sundhedsvæsenet.


National plan for prioritering af det diagnostiske​ område

For at videreudvikle klare bud på diagnostikkens rolle fremadrettet kunne det være relevant at etablere en national taskforce, der drøfter og udvikler en national plan for prioritering på det diagnostiske område på tværs af sundhedsvæsenet, herunder over- vejelser omkring kriterier for ibrugtagning, evaluering og værdi samt ikke mindst en model for tilgang til datagrundlag – sidstnævnte er et særskilt stykke arbejde, som er væsentligt allerede nu at reflektere over for at have afsæt for arbejdet med prioritering af diagnostikken.

Kilde: Diagnostikken i fremtidens sundhedsvæsen (Roche Diagnostics)​

LinkedIn Email Twitter