14-09-2017

Ny overenskomst for praktiserende læger med fokus på kronikere og kvalitetsarbejde

Efter ti måneders forhandlinger er PLO og regionerne natten til torsdag nået til enighed om en ny aftale for de praktiserende læger. Formand i Danske Bioanalytikere, Bert Asbild, er glad for, at en aftale nu er på plads.

Af Tina Groth-Andersen, konsulent

 underskreven_aftale.jpg

Kvalitetsarbejdet i almen praksis styrkes med den nye overenskomst. Foto: PLO

 

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er natten til torsdag nået til enighed om en ny overenskomst for de praktiserende læger. Hvis aftalen godkendes, træder den i kraft 1. januar 2018 og løber tre år frem i tiden. Aftalen er faldet på plads efter ca. 10 måneders forhandlinger.

 

Hovedelementer i aftalen

  • Aftalen løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2020.
  • Praktiserende læger skal på sigt stå for hovedparten af behandlingen af KOL- og diabetes type 2-patienter.
  • Kontroller af visse kræftsygdomme foretages i almen praksis, ligesom praktiserende læger skal styrke fokus på behovene hos det stigende antal kræftpatienter.
  • Praktiserende læger får større ansvar for at følge op over for sårbare borgere efter udskrivelse fra hospitalet.
  • Sygebesøg i borgernes hjem opprioriteres.
  • Praktiserende læger med mange særligt behandlingskrævende patienter honoreres ekstra ud fra et såkaldt differentieret basishonorar.
  • Lægedækningstruede områder får en håndsrækning ved, at praktiserende læger i de områder får bedre mulighed for at etablere delepraksis, ansætte læger, som fortsat er under uddannelse, og kompensation ved sygdom og barsel.
  • Kvalitetsarbejdet i almen praksis styrkes. Ambitionen er, at alle praktiserende læger fremover skal være del af en kvalitetsklynge, som arbejder målrettet med kvaliteten i klinikkerne.

Kilde: Danske Regioner, PLO

 

Formand i Danske Bioanalytikere, Bert Asbild, er glad for, at en aftale nu er på plads:

”Det er altid glædeligt, når parterne selv finder en landingsbane. At forhandle i Forligsinstitutionen kan være en nødvendighed, men ikke ønskeligt for nogle af parterne.”

 

”Jeg er også glad for, at der nu er en aftale for de praktiserende læger de næste tre år. Det skaber ro på arbejdspladserne i praksis. Det påvirker de ansatte i praksis, når lægerne drøfter deres rammer og vilkår med Danske Regioner – bare tænk på sidste forhandling, hvor lægerne var på vej til at aflevere deres ydernummer.”

 

Danske Bioanalytikere forhandler overenskomsten for praksisbioanalytikere i efteråret 2018.

LinkedIn Email Twitter