07-09-2018

Ny kandidat til næstformandsposten

Der er nu to kandidater til næstformandsposten og én kandidat til formandsposten.

 
Louise Hjortsø Oldenburg, der er fællestillidsrepræsentant på OUH, har meldt sit kandidatur til næstformandsposten i dbio.

Nuværende næstformand Katja Wienmann Bramm har tidligere meldt ud, at hun genopstiller til næstformandsposten.

Desuden har nuværende næstformand Martina Jürs meddelt, at hun opstiller som formand.

Der er frist for at stille op som formand og næstformand den 1. oktober klokken 12. Der skal vælges én formand og to næstformænd. Sammen udgør de dbio’s forretningsudvalg.

Kandidater til forretningsudvalget offentliggøres løbende såfremt at de opstillede ønsker det.

​Du kan læse mere om valget til forretningsudvalget her​
http://www.dbio.dk/Nyheder/Sider/valgtilfu.aspx​

 

LinkedIn Email Twitter