11-05-2020

Ny ferielov – planlæg din ferie

Har du styr på sommerferien? Husk, at der gælder særlige regler i år med den nye ferielov. Tag fat i os eller læs mere på hjemmesiden.

Af Sara Beck Jochumsen, juridisk konsulent

 

Flyene står på jorden. Danmarks grænser er fortsat lukkede. Men uanset, hvor ferien går hen – bliver det sommerferie. Du skal være opmærksom på, at reglerne for ferie er anderledes i år.
Folketinget har vedtaget en ny ferielov, der gælder fra 1. september 2020 for de 5 ugers ferie. Fra 1.maj til 31. august 2020 har vi et såkaldt ”mini-ferieår”.
 

Planlæg din ferie

I ”mini-ferieåret” kan du afholde 16,64 feriedage sammen med evt. overført ferie. Fra 1. september optjener og afholder du ferie løbende 2,08 dag pr. måned. Nyuddannede har på den måde også ferie fra starten af arbejdslivet.
 
dbio har i næsten alle overenskomster forhandlet bedre vilkår end ferieloven, bl.a. 6. ferieuge eller feriefridage og forhøjet ferietillæg. Det er lidt forskelligt, hvad de nye regler bliver. dbio har forhandlet for staten, regioner og private virksomheder, som fx lægepraksis og fertilitetsklinikker.
 

Ny på arbejdsmarkedet?

Er du ny på arbejdsmarkedet, kan du opleve, at alt din ferie optjent til brug for sommerferien 2020 er ”indefrosset”. Overgangsordningen til den nye ferielov indeholder en særlig mulighed for at få noget af den ferie udbetalt.
 
Ordningen gælder alle uanset, hvor du er ansat. Du kan læse mere om ordningen.
 

Hjælp at hente

Du er altid velkommen til at tage fat i din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller regionsformand, hvis du er i tvivl.
 
Danske Bioanalytikere sendte sidste år en e-mail til alle medlemmer om den nye ferielov med mere info for bioanalytikere og laboranter i staten, regioner og private virksomheder. Du kan også læse mere på vores hjemmeside for de enkelte områder:
 
  

 

Fakta-boks: Hvad gælder – ny ferielov

I den nye ferielov går vi over til et princip om samtidighed, så man optjener ferien løbende og afholder den løbende. Alle danskere har ifølge ferieloven ret til 5 ugers ferie, og jeres 5 ugers ferie følger den nye ferielov, som gælder fra 1. september 2020.
 
De største ændringer er:
  • Samtidighed: Fra 1. september 2020 optjener og afholder du ferie samtidig. 
  • Du optjener ferie fra 1. september til 31. august året efter. Du optjener 2,08 dage pr. måned.
  • Du afholder ferien fra 1. september til 31. december året efter. Dagene kan afholdes løbende.
  • Nyansat med ferie: Som ny på arbejdsmarkedet (nyuddannet) har du ret til ferie med løn allerede det første år, du er ansat.
  • Ferien, der er optjent fra 31. august 2019 til 31. august 2020, ”indefryses” i en ny fond for alle danskere og udbetales, når du når folkepensionsalderen.
  • Ferietillægget udbetales fremover to gange om året – maj og august.
 
Du kan læse mere om den nye ferielov på vores hjemmeside. Hver kan du også se, havde der er aftalt for de elementer, som er bedre end ferieloven, fx 6. ferieuge/feriefridage og forhøjet ferietillæg.

 

LinkedIn Email Twitter