27-01-2020

Ny coronavirus 2019-nCoV er nu kommet til Frankrig

56 døde i Kina, 3 tilfælde i Frankrig og i alt 2026 bekræftede tilfælde af coronavirus, skriver det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol d. 26. januar 2020. Statens Serum Institut vurderer fortsat risikoen for virussen herhjemme som lav.

Af Niels C. Jensen, journalist

shutterstock_1621031059_web.jpg

2019-nCoV er en virus af typen ’coronavirus’, som ikke tidligere er set hos mennesker før de tilfælde blev set i Kina første gang i december 2019. Illustration: Shutterstock

 
Verdenssundhedsorganisationen WHO oplyste første gang den 12. januar om et udbrud med tilfælde af lungebetændelse, smittet med en ny coronavirus (2019-nCoV) i Wuhan i Hubei-provinsen i den østlige del af Kina.

Siden da er der set yderligere tilfælde, blandt andet hos rejsende fra Wuhan til andre områder, herunder nabolande. Der er mistanke til, at smitten er startet på et dyremarked, men der er nu også smitte imellem mennesker. WHO vurderer, at det er for tidligt at klassificere udbruddet som en international sundhedskrise. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Indtil videre skal smitte med 2019-nCoV kun mistænkes blandt rejsende fra Wuhan. Selvom der er set tilfælde i andre kinesiske provinser og rejserelaterede tilfælde i andre lande, er der stadigt kun tegn på betydende smittespredning i Wuhan.

 

Lav risiko i Danmark

Statens Serum Institut vurderer at risikoen, for at vi i Danmark skal se smitte hos rejsende fra Kina som lav, mens risikoen for smitte indenfor landets grænser for nuværende anses som meget lav.
 
Indtil videre ser det ikke ud til at 2019-nCoV giver så alvorligt et sygdomsforløb som fx SARS eller MERS.
Der pågår undersøgelser af mulige smitteveje, herunder hvilke dyr der kan være bærere af den nye coronavirus (såkaldt reservoir for virussen).
 
Det undersøges også, om man kan være smittet uden at have symptomer eller blot få milde sygdomsforløb. Sundhedsmyndighederne undersøger også, hvem de syge har været i kontakt med(kontaktopsporing), således at evt. nye tilfælde blandt disse kontakter til smittede opdages hurtigt, og der kan genereres ny viden om smitte fra person-til-person.
 

Særligt for sundhedsfagligt personale

Casedefinition for infektion med ny coronavirus (2019-nCoV) fra Wuhan, Hubei-provinsen, Kina 2019-nCoV skal kun mistænkes hos personer, der opfylder følgende kriterier:
 
- ophold i Wuhan, Hubei-provinsen inden for de sidste 14 dage før symptomdebut
eller
- inden for de seneste 14 dage har haft kontakt med en person, som er mistænkt for eller har fået påvist infektion med 2019-nCoV.
 
OG
- har akut, alvorlig, nedre luftvejsinfektion med feber.
 
Diagnosen bekræftes ved
- påvisning af 2019-nCoV i prøvemateriale fra trachealsekret eller andet relevant materiale.
 

 

Diagnostik og procedure for 2019-nCoV

 
Trakealsekret, trakealsug, BAL eller andet materiale fra nedre luftveje hos patienter, der opfylder casedefinitionen kan sendes til SSI, Afdeling for Virologi & Mikrobiologisk Specialdiagnostik (MVD) til påvisning af2019- nCoV efter telefonisk aftale med Virusvagten (4033 6379) (inden for almindelig arbejdstid) og med Epidemiologisk vagthavende (4131 7404) uden for almindelig arbejdstid.
 
Prøvematerialet behøver ikke at være inaktiveret med blå inaktiveringsbuffer, men sendes som almindelige prøver i kuvert mærket ”Haste 2019-nCoV obs.” på ydersiden (uden synligt cpr-nummer).
Prøvemateriale skal behandles som en klasse 2 infektion og hospitaler kan med fordel udføre relevant differentialdiagnostik for forskellige luftvejspatogener, mens 2019-nCoV diagnostikken kun udføres på SSI.
 
SSI undersøger for 2019-nCoV med genetisk test (PCR-analyser og microarray) som anbefalet af WHO. Svaret ” 2019-nCoV påvist/ikke-påvist” ringes og sendes til rekvirenten. 
 
LinkedIn Email Twitter