30-09-2020

Ny bekendtgørelse sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har for første gang samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse. Formålet er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Af Sanne Jensen, arbejdsmiljøkonsulent
Nyhed_690_350.jpg
Danmark er ét af de første lande i Europa, der får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Til sammenligning har vi langt over hundrede bekendtgørelser, der beskriver det fysiske arbejdsmiljø. 

Formålet er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at orientere sig i pligter og forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. ​

”Jeg er virkelig glad for, at vi nu i Danmark får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Jeg håber, at bekendtgørelsen kan medvirke til, at vi får et fælles sprog for, hvordan vi fremadrettet arbejder med psykisk arbejdsmiljø. Og så er det et vigtigt signal om, at vi kommer tættere på at sidestille det fysiske og psykiske arbejdsmiljø,” siger Katja Wienmann Bramm, 1. næstformand i dbio.

Hvilke temaer lægger bekendtgørelsen vægt på?
Stor arbejdsmængde og tidspres
Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
Arbejdsrelateret vold

Ved stor arbejdsmængde og tidspres forstås i denne bekendtgørelse, at der er ubalance mellem den tid, der er til rådighed og det arbejde, der skal udføres – herunder et højt arbejdstempo eller uden pauser til restitution. 

Det bliver også fastslået i den nye bekendtgørelse, at det altid er arbejdsgiverens ansvar at tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø. 

Der er ingen nye krav i bekendtgørelsen, men den bidrager til at give et overblik over de mest relevante regler om psykiske arbejdsmiljø og tydeliggør, hvad det er, arbejdspladserne skal være særligt opmærksomme på i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. 

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø er et led i udmøntningen af den politiske aftale fra foråret 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet. 


LinkedIn Email Twitter