18-03-2020

Ny COVID-19-hotline til medarbejdere og ledere i sundhedsvæsnet

Personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan nu få svar på deres spørgsmål om COVID-19 hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Kontakt hotlinen på 70 20 02 66 – den er åben alle dage kl. 9-22.


styrelsenpatient.jpg

  • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg arbejder som sundhedsperson og mærker symptomer på COVID-19? 
  • Hvilken information skal jeg give til en smittet persons pårørende? 
  • Hvad skal jeg gøre som læge, hvis det viser sig, at en patient, der har opholdt sig i min praksis, er smittet med COVID-19? 
  • Hvilke værnemidler skal jeg anvende, hvis jeg passer en borger med konstateret COVID-19? 
  • Må der komme besøgende på plejehjem og på andre institutioner? 
  • Hvordan defineres nære kontakter til en person med konstateret COVID-19? 
  • Hvad vil det sige at være "syg i eget hjem"?

Personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan nu få svar på deres spørgsmål om COVID-19 hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen åbner i dag en hotline for medarbejdere i sundheds- og ældresektoren samt på socialområdet.

Kontakt hotlinen på 70 20 02 66 – den er åben alle dage kl. 9-22.

Borgerhenvendelser skal fortsat rettes til myndighedernes fælles hotline på tlf. 70 20 02 33.
LinkedIn Email Twitter