20-03-2020

Nu omstiller mobil blodprøvetagning også til coronavirus

Biokemiske ambulatorier har stor nedgang i prøvetagningen, og et brev til praktiserende læger skal forebygge, at det giver større pres på udekørende bioanalytikere.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Af Niels Stoktoft Overgaard, journalist
webLene_Thorbjoern-08.jpg

Bioanalyti​ker Lene Thorbjørnsen er ude hos ældre borgere og tage blodprøver. Arkivfoto: Lars Holm


Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Horsens modtager i øjeblikket kun omkring en 1/3 af den normale mængder prøver fra lægepraksis. Fra prøvetagningsenhederne kommer der 2/3 af det sædvanlige. Men foreløbig har det ikke ført til, at de bioanalytikere, der kører ud til borgere, har fået mere at bestille. Her er arbejdsmængden omtrent den samme.

Det fortæller ledende bioanalytiker Tina Arentzen Bjerre fra Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Horsens. På flere hospitaler har der været en forventning om, at når der kommer færre patienter i hospitalernes ambulatorier, så vil presset stige på mobilordningen. Men det er der ingen meldinger om endnu.

Besøg hos borgere kan i værste fald betyde højere fare for smitte af bioanalytikere og smittespredning. 

Derfor udsender de biokemiske afdelinger i Region Midtjylland i dag et brev til de praktiserende læger. Heri understreges det, at der gælder det samme for mobilordningen som på hospitalerne: Kun det allermest nødvendige skal bestilles.


Frabeder sig besøg

webLene_Thorbjoern-16 kopi.jpg
På Blodprøver og Biokemi i Viborg har der faktisk været et lille fald i brugen af mobilordningen. Det hænger blandt andet sammen med, at nogle institutioner frabeder sig besøg udefra. For eksempel plejehjem kan være bekymrede for smittefaren ved, at sundhedspersonale udefra kommer ind.

Ledende bioanalytiker Torben Hansen i Viborg mærker ikke nogen speciel bekymring blandt de kørende bioanalytikere i den nuværende situation.

- Mange af de borgere, som de besøger, har svært ved at transportere sig rundt. Derfor bevæger de sig ikke meget rundt i samfundet med fare for at hente smitte, siger Torben Hansen.

Han tilføjer, at meningen med brevet til de praktiserende læger også er at understrege, at hvis de mistænker corona, så skal de ALTID påpege det i rekvisitionen. Det gælder både i forhold til prøvetagning i ambulatorier og i mobilordning.

- Vi skal undgå, at de praktiserende læger har telefoniske konsultationer, og vi så møder patienterne, uden at vi er forberedt på en mulig fare, siger Torben Hansen.

Værnemidler i bilen​

Tina Arentzen Bjerre oplever heller ingen særlig bekymring blandt de mobile bioanalytikere. De har værnemidler med i bilen.

- De kørende kan jo også møde andre grimme sygdomme. Faktisk tror jeg, at bioanalytikerne er mere bekymrede for deres borgere end for sig selv, siger Tina Arentzen Bjerre.

Erstatter sygehusbesøg

Flere har gjort sig tanker, om mobilordningen helt skulle indstilles under epidemien. Det sker i hvert fald ikke lige nu. Ordningen kan også løse akutte opgaver og erstatte ellers helt nødvendige besøg på hospitalet.

Det fortæller chefbioanalytiker Karina Willemoes Ladefoged fra Hospitalsenheden Vest i Herning og Holstebro. Her har mobilbioanalytikerne blandt andet overtaget et par hæmatologiske patienter. Den hæmatologiske afdeling vil prøve at erstatte fysiske konsultationer på hospitalet med videokonsultationer. Men prøver kan ikke tages på distance.

Brevet fra de biokemiske afdelinger til de praktiserende læger nævner desuden, at hvis der hos de mobile bioanalytikere er bestilt til kontrolblodprøver måske for flere måneder siden, bedes lægerne vurdere, om de kan udsættes og annullere dem, hvis de kan vente.
LinkedIn Email Twitter