11-03-2019

Nu kan nordjyder studere til bioanalytiker hjemmefra

Region Nordjylland har sammen med bioanalytikeruddannelsen på VIA skudt en kampagne i gang for at tiltrække og fastholde nordjyske studerende til bioanalytikerfaget. VIA i Århus lancerer
en fleksibel, internetbaseret uddannelse – for nordjyder og andre.

Af Jytte Kristensen, redaktør

Hvis nordjyder vil studere til bioanalytiker, foregår det på VIA i Århus, og mange flytter til smilets by for at spare den lange transporttid.

”Som studerende har de fået relationer og bosat sig i Århus, og det gør, at vi har svært ved at rekruttere og især fastholde dem hos os,” siger afsnitsledende bioanalytiker Tina Koch fra Patologisk Anatomisk Institut, Regionshospitalet Nordjylland.blivbioanalytiker.jpg
 
En referencegruppe nedsat af Region Nordjylland pegede i en analyse af bioanalytikerområdet fra 2018 da også på, at der er behov for en særlig indsats, hvis hospitalerne skal kunne tiltrække et tilstrækkeligt antal bioanalytikere i de kommende år. Tina Koch er med i en arbejdsgruppe, som skal føre referencegruppens anbefalinger ud i livet.
 
”Vi ved, at vi kommer til at mangle bioanalytikere inden for en kort årrække. Rigtig mange af vores bioanalytikere er omkring de 60 år, og nogle afdelinger er allerede udfordret,” siger Tina Koch.
 
Et af de tiltag, som bliver sat i værk her i foråret, er en synlighedskampagne og et tilbud til nordjyder om at studere til bioanalytiker hjemmefra eller fra et fælles lokale i Aalborg.
 

Deltager via Skype

Tilbuddet er udviklet i et samarbejde mellem Region Nordjylland og bioanalytikeruddannelsen på VIA i Århus, og de første studerende kan begynde på den fleksible uddannelse til semesterstart september 2019.
 
”Vi arbejder på at finde et lokale et sted, hvor der også er andre studerende, så der kan skabes et attraktivt studiemiljø. Vi tror, at det er bedre end at sidde alene, selv om de naturligvis også kan vælge det,” forklarer Tina Koch.
 
Undervisningen vil foregå på Skype, hvor de studerende og underviserne via skærme kan se hinanden, og de studerende kan stille spørgsmål til underviserne og vice versa. Nyt i forhold til gængse internetbaserede uddannelser er fokus på tilknytning. 
 
”Undervisningen er ikke rent selvstudium. De studerende deltager i studiegrupper, og der er en stærk dialog mellem undervisere og studerende,” forklarer Vibe Jelsbak, som er projektleder for den fleksible, internetbaserede uddannelse ved VIA.
 
Alle studerende skal desuden møde op til fællesundervisning i Århus fem-seks dage om måneden.
 
”Forskning viser, at tilknytningen til studiet er afgørende for, om de studerende fuldfører uddannelsen, og at de studerende får et større tilhørsforhold til studiet, hvis de også deltager i fælles undervisning og møder hinanden,” siger Vibe Jelsbak.
 
Fællestimerne i Århus kan indeholde laboratorieøvelser, diskussioner om etisk ømtålelige emner, rollespil m.m.
 

Sikret klinisk uddannelse i Nordjylland

De nordjyske studerende, der vælger den fleksible uddannelse, er garanteret, at de kan tage deres kliniske uddannelse på et af de to hospitaler i landsdelen. Tina Koch afviser, at det vil afskære andre fra at vælge et nordjysk laboratorium, når de skal ud og lære om specialerne i praksis.
 
”VI har ikke et fuldt nordjysk hold, men det kommer selvfølgelig an på, hvor mange der vil vælge den her mulighed, om de kommer til at spærre for andre studerende,” siger hun.
 
Et af de uafklarede spørgsmål ved den nye fleksible uddannelse er netop antallet af studerende.
 
”På bioanalytikeruddannelsen på VIA er vi i gang med at undersøge mulighederne for at øge dimensioneringen. Ministeriets godkendelse forudsætter, at vi kan indgå aftaler om flere kliniske uddannelsespladser, så det undersøger vi p.t.,” siger studieleder ved VIA Susanne Markussen.
 
Tina Koch:
”Personligt mener jeg, at et større optag af studerende er en udfordring. P.t. har vi 27 studerende pr. hold, og jeg er bekymret for, at flere studerende i laboratorierne vil betyde, at der ikke bliver den nødvendige tid til den enkelte. Derved risikerer vi, at læringsniveauet mindskes.
 
”Alle kan vælge fleksibel uddannelse Vibe Jelsbak understreger, at den netbaserede uddannelse er for alle, der søger og kommer ind på VIA. Ikke kun for nordjyderne.
 
”En uddannelsesform, hvor man ikke skal møde op til hver time, er også god for andre typer af studerende. Fx dem med små børn, studerende med forskellige udfordringer eller andet, der vanskeliggør fremmøde. Vi ændrer ikke vores optagelseskriterier, det vil stadig være de bedste, der kommer ind, men når de så er optaget, går vi i dialog med dem om, hvor fleksibel en uddannelse de ønsker. Vi aftaler det i hvert enkelt tilfælde,” siger Vibe Jelsbak.
LinkedIn Email Twitter