12-10-2020

Mor til blodprøve-trolden Rumle: Målet er trygge børn og forældre

Tanker om en Rumle for børn er blevet til et stort udviklingsprojekt, der bl.a. mundede ud i ny app, der forbereder børn på blodprøven - med Trolden Rumle i hovedrollen. Kvinden bag projektet fortæller her om tankerne.

Af​ ​​ ​Bente Lindberg Callesen Bioanalytiker og Cand.Scient, Biokemi og Immunologi, Kolding Sygehus
Rumle 2 (1).jpg

Med en ny app fra Sygehus Lillebælt kan børn gennem leg forsøge at få en mere tryg oplevelse, når de skal have taget en blodprøve. Det skal samtidig forebygge nåleskræk senere i livet. Illustration: Sygehus Lillebælt

 

I 2016 flyttede blodprøveambulatoriet på Kolding Sygehus til nye lokaler, og det gav os mulighed for at se på prøvetagningen på børnene med nye øjne. Projektet er udviklet ud fra et behov, vi havde observeret i afdelingen Blodprøver og EKG.

Vi havde for mange børn, der var bange og kede af det, strittede imod og fik taget blodprøver mod deres vilje. Det var en forfærdelig oplevelse både for børnene og for forældrene og os bioanalytikere.


I starten var vores tanke, at Rumle (sygehusets venlige skovtrold) skulle vise vej for børnene og bruges til at udsmykke vores prøvetagningsrum, og at en iPad kunne fungere som afledning til børnene.

Nu er det i stedet blevet et udviklingsprojekt med tre hovedindsatser, som Biokemi og Immunologi arbejder med i samarbejde med Børne- og ungeafdelingen og Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI), der er Region Syddanmarks innovationsstab.

 

Vil undgå fastholdelse af barnet

Appen ”Rumles blodprøve på sygehuset”, er en del af et dette store projekt, som samlet set skal forbedre børns oplevelse af at få taget blodprøver. Vi har et særligt fokus på at undgå, at barnet bliver fastholdt mod sin vilje. Der er tre hovedindsatser, hvorigennem vi vil styrke barnet ved:
 
  • bedre dialog og forberedelse – der er ud over appen lavet en pjece med børnevenlige beskrivelser

og billeder. Disse vil blive udleveret til børnene hos de praktiserende læger og Børneungeambulatoriet i huset

  • personalet - et team af bioanalytikere er blevet uddannet til børnespecialister, der har en god

pædagogisk indsigt

  • omgivelserne – der indrettes lige nu et børnecentreret forberedelses- og prøvetagningsrum,

hvor fokus er at skabe en stemning, som beroliger, indgyder mod, forbereder gennem leg og afleder børnene.

Sammen skal de tre indsatser udgøre et helhedskoncept, hvor man som familie oplever en rød og legende tråd hele vejen fra henvisning ved lægen, til blodprøven er taget.

 

Tværfaglig projektgruppe

I hele processen har vi inddraget såvel bioanalytikere og andet fagpersonale samt børn og deres forældre. Vi har nedsat en projektgruppe med bioanalytikere, sygeplejersker og læger, som har føling med, hvad der sker i hverdagen, og som arbejder med løsningerne.

En styregruppe træffer de ledelsesmæssige beslutninger, sikrer mandat til projektet og sørger for, at projektet forankres og hænger godt sammen med de øvrige tiltag, der laves på Sygehus Lillebælt.

Børn og forældre er blevet inddraget gennem spørgeskemaer, interview og temadage.

 

App bygger på interviews

Appen er udarbejdet ud fra en opfattelse af, at det er trygt for børnene at vide, hvad der skal ske, og at forældrene er bedre samarbejdspartnere, hvis også de er forberedte. Derfor havde vi fra start en forestilling om, at der var behov for materiale til børn og forældre, der forberedte dem på, hvad der skal ske i blodprøveambulatoriet.


Dette blev bekræftet i den indledende analyse, hvor Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) lavede observationer og interview af børn, forældre og bioanalytikere. Denne analyse er suppleret af kvantitative spørgeskemaundersøgelser af børn, forældre og bioanalytikere før og efter prøvetagning.

Det stod klart, at der var et behov for bedre information om blodprøvetagningen.


Appen er udviklet for, at børnene og deres forældre kan sidde hjemme i trygge rammer og forberede
sig på blodprøvetagningen. Som hovedregel får alle børn den lokalbedøvende creme Ametop på armen og skal dermed sidde og vente en halv time, før vi kan tage prøven.

 

I ventetiden er det tanken (når COVID-19 tillader det), at børnene kan sidde med en iPad og spille appen som forberedelse eller se små film. I forberedelsesrummet (venterummet) vil der også være andre muligheder for at forberede sig gennem leg.

De første erfaringer med appen er meget positive. Fx havde vi en 4-årig pige, som var meget utryg ved ankomsten til vores ambulatorium og gemte sig bag sin far. Hun fik lokalbedøvelse på
armen og et tip om at forberede sig ved brug af appen, hvilket familien gjorde. Herefter var det
tydeligt, at hun var tryg og forberedt på, hvad der skulle ske. Snakken gik om skovtrolden Rumle,
ligesom trinene i prøvetagningen var velkendte.


Far understøttede samtalen med spørgsmål om Rumles oplevelser i appen, og mor blæste sæbebobler som afledning imens. Pigen gik stolt og glad hjem. Det er oplevelser som denne, vi nu har flere af,
og vi ønsker, at disse børn og forældre går hjem med en tryg følelse omkring blodprøvetagningen og tænker: ”Var det bare det?” 

LinkedIn Email Twitter