03-11-2020

OK 21: Medlemmernes ønsker bliver til krav

Nu har medlemmerne givet deres mening til kende, og politikerne i dbio skal sortere, vurdere og prioritere, hvilke ønsker der skal blive til krav.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Af Tina Groth-Andersen, konsulent
ok21 diagram.png


”Mere i løn!” 
”Nattevagten er den hårdeste slags vagt, og den dårligste betalte.” 
”1. maj bør konverteres til 5. juni i stedet.” 
”Seniorordninger, da mange skal arbejde, til de er over 70. Det er længe, og man kan ikke holde til det.” ”Der bør være regler/tillæg for aften-, nat- og weekendvagter og helligdage for også afdelingsbioanalytikere.”
”Fritvalgsordning.” 
Og mange kommentarer om et bæredygtigt arbejdsliv, hvor der er en balance mellem arbejdsliv og privatliv – så arbejdstidsreglerne skal ses efter i sømmene.


dbio har modtaget krav fra 80 tillidsrepræsentanter/arbejdspladser, omkring 100 enkeltpersoner/ grupper og 50 ledere i regionerne og 13 besvarelser i staten forud for forhandlingerne om ny overenskomst i foråret 2021.

Hele paletten!

Det er færre end ved OK18, men kravene dækker 2/3 af dbio’s medlemmer i regionerne og 85 % i
staten. Blandt andet har en del tillidsrepræsentanter fra store afdelinger sendt krav ind. Og der er flere og længere kommentarer, end der plejer.

Mange ønsker, at særlige grupper i regionerne skal prioriteres. Unge. Erfarne. De, der ikke går i vagt. De, der går i vagt. Laboranter. Undervisere. Ledere. Og et tillæg for arbejdet under pandemien. I staten fylder ønsket om et specialisttrin og et eftersyn af arbejdstidsreglerne.

Først under forhandlingerne ved dbio, om ”rammen” bliver så stor, at der kommer en organisationspulje,
hvor dbio kan give fx tillæg til særlige grupper eller ændre på arbejdstidsreglerne. Alt koster.

Mere i lønposen

Sikkert er dog, at der skal vælges blandt alle kravene. Medlemmerne har et klart ønske om mere
i løn og pension, men arbejdsgiverne har også allerede meldt ud, at økonomien er stram i lyset
af pandemien, hjælpepakker og i det hele taget en usikker økonomi.

Kravene udtages af dbio’s hovedbestyrelse. I efteråret vælger organisationerne sammen i Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet for regionerne og CO10 for Staten, hvilke krav de sender
til Danske Regioner og den nye Medarbejder- og Kompetencestyrelse.

Forhandlingerne går i gang lige inden jul, og forhåbentlig er en aftale i hus inden 1. marts, så
en ny overenskomst kan træde i kraft 1. april 2021.
LinkedIn Email Twitter