07-02-2019

Lydhørhed i Finansen: diagnostik og tværfaglighed skal på banen i sundhedsreformen

Danske Bioanalytikere medbragte seks anbefalinger til et bedre sundhedsvæsen, hvor der er fokus på kvalitet og diagnostik. "Populært sagt, så skal man for at kunne behandle patienterne korrekt, først vide, hvad de fejler," siger dbio-formand Martina Jürs.

​​​​​​​​​​​​​Af Niels C. Jensen, journalist

finansen_reformmode.JPG 

​Til møde i Finansministeriet. Formanden for Danske Bioanalytikere, Martina Jürs, fik afleveret budskabet om borgernær diagnostik og stærk tværfagligt samarbejde til hhv. sundheds- og innovationsministeren.


Danske Bioanalytikere, Radiograf Rådet og Kost- og Ernæringsforbundet var onsdag kaldt til møde om regeringens udspil til en reform af sundhedsvæsnet i Danmark.

“Det var dejligt at høre og se, at ministrene lyttede, når vi sagde, at diagnostikken skal ud til borgerne. Og at tværfagligheden er helt afgørende for, at borgerne får det bedste sundhedstilbud helt tæt på,” siger formand i dbio, Martina Jürs, der venligt, men bestemt påpeger, at hun opfatter det som en fejl, at regeringen ikke tidligere havde inviteret blandt andre Danske Bioanalytikere til møde om sundhedsreformen. 

Diagnostik og udredning  var iøvrigt også mere eller mindre udeladt i det mere end 160 siders lange sundhedsudspil.

"Lidt populært sagt, så skal man for at kunne behandle patienterne korrekt, først vide, hvad de fejler, og det er der, bioanalytikerne gør en kæmpe forskel hver dag,” siger Martina Jürs.

Seks anbefalinger fra dbio

Danske Bioanalytikere medbragte følgende seks anbefalinger til sundhedsminister Ellen Trane Nørby og innovationsminister Sophie Løhde.

  1. ​Danske Bioanalytikere vil anbefale, at der nedsættes en gruppe til at belyse, hvilke typer af analyser der bør være tilgængelige i det nære sundhedsvæsen. 
  2. Danske Bioanalytikere vil anbefale, at bioanalytikere gives mandat til selvstændigt at vurdere behovet for blodprøver og analyser og således indtænkes i en revidering af loven om forbeholdt virksomhed. 
  3. Danske Bioanalytikere vil anbefale, at muligheden for at videreudvikle konceptet med laboratoriebusser indtænkes i sundhedsreformen; eks. i form af udviklingen af en light-model; en udkørende stationcar eller stationær station for akutteamet. 
  4. Danske Bioanalytikere vil anbefale, at der udvikles en kvalitetssikringsordning, der stiller klare krav til kvalitetssikringen af diagnostikken i det nære sundhedsvæsen. 
  5. Danske Bioanalytikere vil anbefale, at Danmark lig Norge opretter et nationalt kvalitetsorgan til at udbrede viden om samt sikre kvaliteten af det anvendte POCT-udstyr i hele sundhedsvæsenet. 
  6. Danske Bioanalytikere anbefaler, at den monofaglige specialuddannelse i det nære sundhedsvæsen udvides til at inkludere alle relevante sundhedsfaglige grupper.​
LinkedIn Email Twitter