16-01-2019

Lønnen stiger pænt i lægepraksis med ny aftale

7,31 % stiger lønnen de næste tre år for praksisbioanalytikere. Jeg er rigtig glad for, at vi har fået en pæn aftale for praksisbioanalytikerne for de næste tre år, siger næstformand Bitten Kaanbjerg Kristensen.

 

PLA underskriv.jpg

Bitten Kaanbjerg Kristensen, næstformand i dbio, skriver aftalen under omkring midnat efter forhandlinger det meste af tirsdagen.​ Foto: dbio.​

 

Af Tina Groth-Andersen, konsulent 

Mellem 2.400-2.700 kroner mere om måneden, når aftalen er helt udmøntet i 2021. Så meget stiger lønnen i ny overenskomst for praksisbioanalytikere. Som noget nyt skal medmedarbejderen nu aftale en kompetenceplan med sin arbejdsgiver, og arbejdspladsen skal også drøfte arbejdsmiljø en gang om året.


Danske Bioanalytikere indgik tirsdag ved midnat sammen med Dansk Sygeplejeråd en ny overenskomst for praksisbioanalytikere og konsultationssygeplejersker med de praktiserende læger for 2018-2021.
 

Din løn stiger 7,31 %

 

Lønnen stiger den 1. december 2018 med 1,45 %, den 1. december 2019 med 2,80 % og den 1. december 2020 med 3,06 %. I alt 7,31 %. Priserne forventes at stige i samme periode med 4,56 %. Det betyder, at alle får lønstigninger.

Du kan se de nye løntrin her:  

                                          Trin 1                  Trin 2                      Ledere

1.12 2018                      32.460,03 kr.    36.814,73 kr.       43.653,01 kr.

1.12 2019                      33.368,91 kr.    37.845,54 kr.       44.875,29 kr.
 

1.12 2020                      34.390,00 kr.    39.003,61 kr.       46.248,47 kr.


Samlet stigning             2.393,91 kr.       2.715,06 kr.         3.219,38 kr. 

i perioden

*samlet stigning brutto, dvs. inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag
 

Overenskomsten gælder 1. december 2018 til 30. november 2020.

 

Fokus på kompetencer

Derudover skal medarbejdere fremover aftale en kompetenceudviklingsplan, som ajourføres årligt. Her kan man sammen med sin arbejdsgiver tale om, hvilken uddannelse eller kompetenceudvikling, der er relevant og eventuelt, hvordan uddannelsesdagene skal bruges. Kompetenceudviklingsplanen kan drøftes som en del af den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS).

 

Fokus på arbejdsmiljø

Sammen med de praktiserende læger har dbio også udarbejdet indspark til den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Her er fokus på sammenhængen mellem arbejdsmængde og ressourcer, og man kan bl.a. tale om der er den nødvendige tid til patienterne og om retningslinjerne er ajourført i forhold til uddelegerede opgaver.

 

Ny ferieaftale 

Derudover skal parterne senest den 1. maj 2019 aftale implementering af den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Det gælder også for de aftalte feriefridage.

Næstformand Bitten Kaanbjerg Kristensen er tilfreds med aftalen:

 

 ”Vi har sammen fundet en løsning med rigtige pæne lønstigninger samtidigt med, at vi har sat fokus på både kompetenceudviklingsplaner og en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor sammenhæng mellem arbejdsmængde og ressourcer skal sikres. ”

 

Aftalen skal nu godkendes i organisationerne.

 

Du kan læse forhandlingsprotokollen her

  

​​​

LinkedIn Email Twitter