11-12-2020

Tema om frafald: Komal kæmper med kemien, som er langt sværere end ventet

Danske Bioanalytikere arbejder på at få flere optaget på bioanalytikeruddannelserne. Men op mod 30 procent falder fra uddannelsen. "Kan de ikke bare kade være med at falde fra?" spørger fagbladet. Her er svaret fra Komal Junaid, der er på 1. semester.

Af Jytte Kristensen, fagbladsredaktør

komal junaid.jpg
Komal Junaid er studerende på 1. semester på bioanalytikeruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

 

Inden Komal søgte ind på uddannelsen, snakkede hun med skolens studievejleder, som fortalte hende, at det var tilstrækkeligt med kemi på niveau C, for at komme ind. Det kom derfor bag på hende, at undervisningen i kemi lå på et niveau, der gjorde det svært for hende at følge med.

 


”De andre i min studiegruppe har kemi på B eller A niveau, og de siger, at vores undervisning og opgaverne i kemi svarer til niveau B”, fortæller Komal Junaid. Hun kæmper med tanker om, at hun ikke kan klare det.

 

”Jeg ved ikke, om jeg kan bestå eksamen, da en tredjedel af spørgsmålene vil være indenfor kemi og biokemi. Jeg har siddet med opgaverne, uden at kunne finde ud af at løse dem. Det har været meget overvældende for mig, og jeg har været meget ked af det”, fortæller hun.


Hun mener, at bioanalytikeruddannelsen burde gøre potentielle studerende opmærksom på, at 1. semester handler så meget om kemi.


”Hvis jeg havde vidst det, kunne jeg fx have læst kemi i sommerferien eller fået privat undervisning,
så jeg kunne øve mig inden studiestart og selv lave opgaverne uden hjælp og ikke bruge så mange timer på kemien som nu”, foreslår hun.


Lærerne hjælper, fortæller hun, og desuden går hun en gang om ugen i skolens faglige værksted, hvor en
studerende fra 4. semester underviser hende i kemi.

”Jeg har spurgt hende, om hun vil hjælpe mig til at få en overordnet forståelse af kemien, ikke kun hjælpe
med at løse opgaverne, og det vil hun rigtig gerne”, siger Komal, som har bestemt sig for at kæmpe videre.

”Jeg er ikke en, der falder nemt fra. Jeg prøver mit bedste og gør så meget, jeg kan. Jeg elsker at hjælpe
andre, og det vil jeg blive ved med at gøre, om det er i form af lektier, privatliv eller noget helt andet. Jeg håber, jeg bliver en god færdiguddannet bioanalytiker”, siger Komal Junaid.

 

 

SVAR FRA STUDIELEDER HENRIK HANSEN, KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE

Det er altid ”en gave” for os som uddannelse af få tilbagemeldinger fra vores studerende, om det der kan
være udfordrende osv, og jeg vil derfor meget gerne kommentere Komal Junaids erfaringer. Da formålet med kemi på Bioanalytikeruddannelsen KP er at øge vores studerende kemikompetencer, vil undervisningen og studieopgaver naturligt have et højere keminiveau end C. Vi er bevidste om, at det¨kan være vanskeligt for nogle af vores studerende.
 
Derfor har vi bl.a. igangsæt vores Fagligt Værksted. Se nedenfor. Vores studerende får, når de bekræfter deres studievalg, f.eks. efter d. 28/7 2020 for E20 optag, en mail og adgang til vores studiestartside. Her kan de bl.a. finde semesterbeskrivelser, hvor omfanget af bl.a. kemi beskrives med konkrete/detaljerede læringsudbytte.
 
Vi har på Bioanalytikeruddannelserne på landsplan for nyligt drøftet problematikken og har på den
baggrund tilpasset teksten på Uddannelsesguiden, så der fremadrettet også beskrives, at kemi ”fylder” på
uddannelsen. Dette vil træde i kraft ved den kommende revision af UG.dk
 
FAGLIGT VÆRKSTED
Vi har som en del af vores fastholdelsesstrategi valgt at afholde faglige værksteder for studerende, der har svært ved 1. semesterfagene generelt (og ikke kun kemi) Vi screener vores studerende ved en studiestartsprøve og på baggrund af deres score bliver de tilbudt deltagelse i vores Faglige Værksted.
 
Emnerne følger forløbene på den ordinære undervisning. Undervisningen varetages af en studenterunderviser.
 
”PIXI-UDGAVE” OM UDDANNELSEN
I forbindelse med vores kvalitetssikring af uddannelsen samt vores fastholdelsesstrategi, vil vi udarbejde en ”Pixiudgave” om uddannelsen, som i oversigtsform og i tydeligt, let tilgængeligt sprog beskriver uddannelsens indhold fra start til slut samt professionen. Det skal være en ensartet fortælling, som de studerende kan genkende sig i igennem hele uddannelsen. Pixibogen suppleres med videoer af
studerende ude fra professionen. Den vil ligge klar i 2021.
LinkedIn Email Twitter