22-09-2017

Kandidaterne: Miaamalie stiller op for sin søn og hans kammerater

Miaamalie er nr. 15 på Socialdemokratiets liste til kommunalvalget i Holbæk den 21. november. Miaamalie Sandgreen Jensen er til daglig bioanalytiker i sundheds- og akuthuset i Kalundborg. Vi har spurgt hende, hvorfor hun stiller op, og hvad hun vil.

Af Niels C. Jensen, journalist

miaamalie-web.jpg

"Jeg regner helt bestemt med at komme ind," siger Miaamalie, der er nr. 15 på Socialdemokratiets liste i Holbæk Kommune.

 

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget?

”Jeg stiller først og fremmest op som mor. Der har været mange besparelser på børneområdet, og i stedet for bare at være utilfreds, så vil jeg gøre noget for det gode børneliv. Derudover mener jeg, at vi i Holbæk skal gøre mere i forhold til bæredygtighed og miljø.”

  

Hvad er dine mærkesager?

”Minimumsnormeringer. I min søns vuggestue er der tre voksne til 14 børn på en stue (se præcisering i sort boks til højre). Hvordan skal det hænge sammen, hvis der for eksempel er en syg? Der er brug for, at medarbejderne i kommunen i højere grad bliver lyttet til og inddraget i beslutningerne. Der er behov for at prioritere det gode børneliv."
 

"Det handler om at prioritere, fx er man i gang med at bygge en sportsby i Holbæk, hvilket kan være meget fint, men det går ud over kernevelfærden. Det er en meget dyrt betalt sportsby, synes jeg."


Hvad mener du er vigtigt ift. kommunernes rolle i det borgernære sundhedsvæsen?

”Første skridt er, at man får etableret en mobil prøvetagningsordning, som man kender det fra fx Kalundborg og Roskilde kommuner. En bioanalytiker, der kører ud til de borgere, der ikke selv kan komme på sygehuset og få taget blodprøver. I dag betaler kommunen for liggende transport, eller borge-
ren får ikke taget prøverne.”

 

Du stiller op for Socialdemokratiet – hvorfor lige det parti?

 ”Det er det parti, der rummer flest. Jeg tror på, at der skal være plads til alle. Det er det parti, der bedst
stemmer overens med mine grundværdier, og det er vigtigt for mig, at vores spidskandidat bliver den
nye borgmester."

  

Hvordan er dine chancer for at komme ind?

 ”Jeg regner helt bestemt med at komme ind. Jeg er nr. 15 på listen, hvilket, jeg som førstegangspolitiker egentlig mener, er meget pænt. Vi har 22 kandidater i alt. Jeg meldte mig først ind i Socialdemokratiet sidste efterår.”

webbanner_728x90_3.gif

 

 Præcisering

 
​26/9-20: Miaamalie Sandgreen Jensen henviser til, at der er to pædagoger og en studerende til 14 børn i hendes søns vuggestue.
 

 Efterlysning

 

Kender du nogle bioanalytikere, der stiller op, eller stiller du selv op til kommunal- eller regionsvalget den  21. november?

Så vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til journalist Niels C. Jensen, ncj@dbio.dk.

LinkedIn Email Twitter