14-09-2020

Pressemeddelelse: Kære sundhedsminister, her er seks bud på, hvordan vi tester smartere

Fremfor at forsøge at leve op til en ambition om ”at være et af de lande i verden, der tester mest", burde vi gå efter at have et sundhedsvæsen, der holder balancen og sørger for at teste smartere.


Podning i Region Nordjylland. Fotograf: Line Bloch Klostergaard​​​​


Sådan lyder opfordringen fra formanden for Danske Bioanalytikere, Martina Jürs, der med stor bekymring ser ind i et efterår med stigende smittetal og test i hundredtusindvis på laboratorier landet over.

Og selvom Magnus Heunicke er blevet udfordret af flere faglige specialister - virologer og infektionsmedicinere - og organisationer - PLO og DSAM - fastholder han, at alle, der ønsker det, frit skal kunne booke sig en test på coronaprover.dk. Pt. foretages der mere end 230.000 coronatests om ugen.


”Som bioanalytiker skal jeg være den sidste til at tale værdien af diagnostiske laboratorieanalyser ned. Men det er dog stadig afstand, rengøring og god håndhygiejne, der er de tungeste våben mod denne her virus. Skal vi bruge ressourcerne optimalt, bør vi derfor prioritere at teste de borgere, der har størst behov for en test først; altså teste smartere fremfor bare at banke kapaciteten lodret i vejret,” siger Martina Jürs og fortsætter:

”Der er to grundlæggende problemer ved den enorme og ufokuserede testvolumen. Først og fremmest sætter den propper i systemet, så personer, der har været udsat for reel smitte eller arbejder med sårbare borgere, mange steder må vente unødigt længe på at blive testet. Og så er der det faktum, at mange tusinde personer får et svar, der er falsk-negativt. Altså at svaret på deres test er negativ, selvom de faktisk er smittet med coronavirus.”

Danske Bioanalytikere kommer i dag med seks konkrete forslag til en kvalificering af den danske Covid-19-strategi. Med andre ord, hvordan vi tester smartere.

  1. Kommuniker mere tydeligt. Et negativt prøvesvar er hverken et garantibevis eller en fribillet. 
  2. Kvalitetssikr podningen. Lav fælles standarder for arbejdet og oplæringen. Der er ikke plads til slinger i valsen.
  3. Indfør en prioriteringsprocedure. Personer med velkendt smitteeksponering skal allerforrest i køen.
  4. Visiter personer til test. Bedre vejledning til borgerne og henvis kun til test, når det giver mening. 
  5. Giv flere ressourcer til smitteopsporing. Corona-detektivernes arbejde er præget af både fejl, forsinkelser og besynderlige tilfældigheder. Det kan og skal gøres bedre.
  6. Opret flere mobile prøvetagningsenheder. På den måde kan vi omgående dirigere testkapaciteten hen til det seneste smitteudbrud.

”Nogle af disse forslag kan synes at ligge pænt uden for min egen faggruppes ekspertise. Men jeg skylder de af mine medlemmer, der ude på de mikrobiologiske afdelinger nu har knoklet hårdt i et halvt år – og stadig er udfordret af mangel på reagenser og andet udstyr - at vi alle byder ind med forslag til, hvordan vi kvalificerer den nationale teststrategi,” siger Martina Jürs og fortsætter: 

”Det ensidige og meget kostbare fokus på Covid-19 går allerede nu ud over personaleressourcerne til andre laboratoriespecialer og dermed anden kritisk diagnostik. Det vil sige, at det går ud over andre patienter, der må vente på at blive udredt.”

LinkedIn Email Twitter