26-11-2018

Influenzavaccination: WHO og Norge presser på – Danmark gør ikke

Mens Sundhedsstyrelsen i Danmark ikke kommer med nogen anbefaling, mener den norske sundhedsstyrelse, at alle med patientkontakt skal stikkes, og truer med, at det kan få følger for ansættelsen, hvis de siger nej. Det handler om influenzavaccination.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Af Niels Stoktoft Overgaard, journalist
20091111-171705-6_16Mb.jpg

​En ekspertgruppe under Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler vaccination af sundhedspersoner. Foto: Mikkel Møller Jørgensen

 

Hvis du har en ældre, svagelig mor eller far, vil du så udsætte hende eller ham for at blive smittet med influenza? Hvad hvis du selv kommer til at give sygdommen til en svækket patient?

 

De spørgsmål rejser sig hos bioanalytikere og andet sundhedspersonale i Norge. Her strammer man nemlig nu bestræbelserne på at få vaccineret sundhedspersonale med patientkontakt.

 

Det sker med opbakning fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Eksperter hos WHO kommer med en klar opfordring til, at sundhedspersonale generelt lader sig vaccinere.

 

Men i Danmark foregår det stadig helt frivilligt. Sundhedsstyrelsen kommer heller ikke i år med en national anbefaling om vaccination af sundhedspersonale.

 

Det skyldes, at Sundhedsstyrelsen vurderer videnskaben lidt anderledes end WHO og den norske sundhedsstyrelse. Sund- hedsstyrelsen bedømmer, at der kun er svag dokumentation for, at vaccination forhindrer, at ansatte smitter patienter.

 

Både WHO og Norge mener, at de eksisterende studier er tilstrækkeligt bevis.


Frivillighed er o.k.

Læge Kamilla Laut fra Sundhedsstyrelsen er godt klar over, at WHO anbefaler vaccination af sundhedspersonale.

 

”Der ligger en række overvejelser til grund for vores anbefalinger, som løbende revurderes. En vigtig grund er, at der stadig ikke er forskning, som entydigt viser, at vaccination af ansatte mindsker alvorlig sygdom eller dødelighed hos patienter. Der er heller ikke nogen sikker effekt på sygefraværet,” siger Kamilla Laut.

 

Hun ved, at de fleste hospitaler tilbyder frivillig vaccination. Det har hun ingen indvendinger imod. Men Sundhedsstyrelsen mener, at det med den nuværende viden ikke er nødvendigt at anbefale alle ansatte i sundhedsvæsenet vaccination.

 

Forflytning af nægtere

Sundhedsstyrelsen følger, hvad der sker i Norge og andre steder. Nordmændene begynder at tale om, at det kan få følger for ansættelsen, hvis bio- analytikere eller andre modsætter sig vaccination.

 

Den norske sundhedsstyrelse, Helsedirektoratet, mener, at ansatte, som arbejder på intensiv-afdelinger og med patienter med stærkt nedsat immunforsvar, som hovedregel skal være vaccineret. Arbejdsgiverne har i år i en skrivelse fået en opfordring til at sikre sig, at medarbejderne bliver vaccineret.

 

”Hvis personale, som beskæftiger sig med denne type patienter, modsætter sig, skal arbejdsgiveren foretage en risikovurdering. Herunder om det er forsvarligt at lade den ansatte fortsætte med opgaverne, eller om vedkommende skal omplaceres i influenzasæsonen,” skriver Helsedirektoratet.


Med i jobsamtale

Nordmændene går også allerede et skridt videre. De mener, at ansøgeres holdning til influenza- vaccination skal med i jobsamtaler. Afdelingsdi- rektør Andreas Skulberg fra Helsedirektoratet siger, at det bør indgå i vurderingen. Også for eksempelvis rengøringspersonale på hospitaler.

 

Det siger han til det norske fagblad ”Journalen”. Tidligere overlæge Poul Jaszczak har arbejdet på gynækologisk afdeling på Herlev Hospital og iværksatte da frivillig vaccination af sit personale. Han tog også selv stikket dengang, fordi han ville gå foran. I dag er han medlem af Etisk Råd. 

 

”Vi har ikke drøftet influenzavaccination i rådet, men personligt er min holdning klar. Det er en god idé at beskytte patienter mod at blive smittet af personalet. Vi skal også beskytte personalet mod smitte, fordi det er dem, der skal tage sig af patienterne, hvis der kommer en epidemi,” siger Poul Jaszczak.

 

”Samfundsøkonomisk vil det sikkert også være en god idé. Vaccinen koster ikke ret meget. Jeg er sikker på, at sundhedsøkonomerne kan regne ud, det vil være en god forretning,” siger Poul Jaszczak. Han har tidligere været næstformand i Lægeforeningen og formand for foreningens etiske udvalg.

LinkedIn Email Twitter