27-03-2020

Hjemsendte skal afvikle frihed

Medarbejdere i regionerne og staten skal bruge op til 5 dages ferie, feriefridage, afspadsering eller flex, hvis de ikke kan arbejde, mens Danmark stort set er lukket ned i to uger

 

off_aftale_Grete_SHK.png

 

De faglige organisationer og repræsentanter for staten, kommuner og regioner præsenterede i dag en aftale der skal gøre den offentlige sektor klar til at løse opgaverne - også efter corona-krisen. Foto: dbio.

 

Af Tina Groth-Andersen, konsulent

 

Offentligt ansatte skal holde op til fem dages frihed mellem 28. marts og 13. april, hvis de ikke varetager samfundskritiske funktioner og ikke kan arbejde, mens de er sendt hjem.
 
Det gælder alene for de medarbejdere, der ikke kan arbejde hjemmefra, ikke er i beredskab, står til rådighed for at møde med kort varsel, men ikke skal møde ind den pågældende dag, og medarbejdere, der ikke er ved at blive lært op til andre funktioner.
 

Også bioanalytikere og laboranter

Aftalen gælder både bioanalytikere og laboranter, som slet ikke kan arbejde de to uger, men også dem, som bliver sendt hjem i dele af de to uger. Det er meget få på det regionale område, som er sendt hjem helt uden arbejde, men der kan komme flere de kommende uger. På det statslige område er der lidt flere, der er hjemsendt med løn uden opgaver at løse.

Bioanalytikere og laboranter i beredskabet er ikke omfattet på den enkelte dag, men kun for dage, hvor der er helt fri.

Friheden aftales med arbejdsgiver og kan være feriedage, feriefridage, afspadsering og/eller flextid. Arbejdsgiver kan med aftalen pålægge friheden med en dags varsel, men det anbefales, at afdelingerne planlægger i så god tid, som muligt.

Omsorgsdage og seniordage kan også kun bruges, hvis medarbejderen ønsker det.
 

dbio har forhandlet aftalen

Statsminister Mette Frederiksen har opfordret til, at også offentligt ansatte afvikler frihed, mens de er sendt hjem med løn. For private virksomheder er aftalt, at medarbejdere afvikler op til 5 dages ferie mv., hvis virksomheden modtager midlertidig lønkompensation.

Aftalerne for staten og regionerne er forhandlet parallelt de sidste dage, og er stort set identiske. Danske Bioanalytikere har som en del af Forhandlingsfællesskabets Forhandlingsudvalg forhandlet aftalen på det regionale område.
 

Max 5 dage kan pålægges

Danske Bioanalytikere er tilfredse med aftalerne:
”Aftalen for både staten og regionerne er fair og balancerede i forhold til den tid, Danmark befinder sig i. Vi har skubbet aftalerne i en retning, hvor vi passer bedst på jer, og det kun er restferie for indeværende ferieår, der kommer i spil. Vi skal løfte opgaven med epidemien COVID-19, men også de pukler, som venter bagefter”, siger Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere.

Aftalen ophører den 14. april 2020, men statsminister Mette Frederiksen har ikke afvist, at der kan komme flere tiltag for Danmark.
 

Kort om aftalerne:

 • Medarbejdere, der er ikke ”varetager” opgaver i hele eller dele af perioden 28. marts til 13. april skal afvikle frihed i op til 5 arbejdsdage.
 • Med ”varetage opgaver” forstås også situationer, hvor en medarbejder skal kunne møde ind med kort varsel dagen efter.
 • Arbejdsgiver beslutter efter dialog med medarbejderen, hvilken type frihed der skal holdes og så vidt muligt, hvornår friheden skal afvikles.
 • Arbejdsgiver kan med aftalen pålægge friheden med en dags varsel, men det anbefales, at afdelingerne planlægger i så god tid, som muligt.
 • Medarbejderen kan kun holde restferie, 6. ferieuge fra i år, afspadsering og flex
 • Friheden afvikles i hele dage – der opfordres til, at de ligger omkring påsken: fx kan de 5 dage placeres med 3 dage i perioden 6.-8. april 2020 og 2 dage sammenhængende i uge 16.
 • Hvis medarbejderen har holdt ferie- eller feriefridage eller har afviklet afspadsering fra den 13. marts til og med den 27. marts 2020, tæller de med i de 5 dage
 • Op til 5 ferie- eller feriefridage, der er planlagt fra 14. april til 30. april, kan også rykkes frem til afholdelse i periode 28.3  til 13. april. Arbejdsgiver skal dog erstatte et evt. økonomisk tab af sådan en ændring
 • Senior- og omsorgsdage kan kun anvendes, hvis medarbejderen selv ønsker det
 • Har man ikke mere restferie eller afspadsering, mener dbio ikke, at man kan blive sendt hjem uden løn
 • Medarbejdere i kritiske funktioner, der ikke kan holde restferie, kan få overført ferien
 • Endelig indeholder aftalen en hensigtserklæring om, at parterne er enige om at søge løsninger for alle dem som afskæres fra at afholde restferie, der ikke kan overføres til afholdelse i næste ferieår.
 
Der er nuanceforskelle i aftalerne for kommuner, regioner og staten.
Du kan læse mere i aftalen for regionerne
Du kan læse mere i aftalen for staten
LinkedIn Email Twitter