19-11-2019

Hent træningsprogrammet til dig, som arbejder i laboratoriet

Med kun en times intensiv fysisk træning om ugen kan bioanalytikere forebygge fysiske smerter. Det kræver, at man følger programmet vedholdende i en periode. Har man først fået styrket de vigtige muskelgrupper, har programmet langtidseffekt.

​Af: Thomas Davidsen, Freelancejournalist

Udklip_1.PNG

HentTraningsprogram_bioanalytikere_print.pdfTraningsprogram_bioanalytikere_print.pdf

 
Træningsprogrammet til bioanalytikere tager udgangspunkt i en arbejdsprofil. Den enkeltes træningsprogram kan derefter justeres efter personens fysiske kapacitet og helbredsprofil.
 
Derved bestemmes sammensætningen af programmet og kombineres med den typiske bioanalytikers muskelstyrke, udholdenhed, muskelsmerter og generelle helbred. I dette eksempel er programmet designet til:
 
  • Kvindelig medarbejder
  • ca. 40-50 år.
  • normalt bmi
  • normal fedtprocent
  • middel kondital på 35 ml/min/kg.
  • Hun har smerter i arm, skulder og nakke, hvor skuldersmerterne er størst.
 

Tidsforbrug

Det samlede program er ikke mere end alt i alt en times målrettet træning om ugen, som man kan lægge, som man vil.
F.eks.
  • 1 x 1 TIME eller
  • 2 x 1/2 TIME eller
  • 5 x 12 MINUTTER.
  • 3 x 20 MINUTTER fungerer
 
GODT EFFEKTMÆSSIGT, men på nogle arbejdspladser knap så godt tidsmæssigt. Virksomheder, der vil arbejde med fællestræning, kan med fordel gøre det om morgenen.
 
Erfaringen viser, at det er et godt tidspunkt, hvis man alligevel er samlet og skal tale om dagens arbejdsopgaver. Og så kommer det til at virke som en god opvarmning for kroppen før dagens arbejde. 
 
 
Udklip_2.PNG
 

Opvarmning

Alle træningssessioner starter med en opvarmning, der gør kroppen parat og bringer
PULSEN OP på mellem 90 og 130.
 
OPVARMNINGEN varer ca. 5 MINUTTER, som skal lægges oveni den målrettede træning.
Den kan bestå af helkropsøvelser, hvor man svinger armene op og ned og til siderne, bukker sig frem,
eller går op og ned i knæene. Det kan også være let løb, cykling, roning, rask gang, sjipning eller dans på stedet.
 

Konditionstræning

20 MINUTTER af den målrettede træning er, ud fra en stillesiddende arbejdsprofil, tildelt konditionstræning.
 
Træningen kan udføres ved fx at løbe, cykle, sjippe, ro eller svømme. Mulighederne er mange – det vigtigste er, at man sørger for at bevæge sig med en intensitet, så man bliver forpustet, svedig, føler det anstrengende og har svært ved at tale imens.
 

Styrketræning mod muskelsmerter

30 MINUTTER er målrettet arme, nakke og skuldre, hvor bioanalytikeren hyppigt oplever smerte.
 
Øvelserne skal mindske smerterne, når de er til stede og forebygge nye episoder med smerter. Øvelserne laves de første 4-6 UGER med 12-15 GENTAGELSER og 3 RUNDER.
 
Efterfølgende øger man intensiteten ved at forkorte sin elastik eller tage en strammere elastik i brug og laver 8-10 GENTAGELSER og 3 RUNDER.
 

Suppler gerne med mere aktivitet og træning i fritiden

Hvis man for alvor skal kompensere for bioanalytikerens mange timers stillesiddende aktiviteter og holde sin kondition og muskelfunktion ved lige, skal der suppleres med fysisk aktivitet i fritiden, så man alt i alt følger Sundhedsstyrelsens anbefaling om 150 MINUTTERS fysisk aktivitet spredt ud over ugen.
 
LinkedIn Email Twitter