07-04-2021

Bioanalytikere på KBA: Giv os bare en lille smule anerkendelse

Mange steder i landet får sygeplejersker og sosu’er tillæg på
3.000 kr. om måneden for corona-fleksibilitet, mens det har været næsten umuligt for bioanalytikere at hente noget hjem.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Af Niels Stoktoft Overgaard, journalist
WebEmma Adzini på vej til patient.png 

Bioanalytiker Emma Adzini på vej ind til en isoleret patient – uden økonomisk anerkendelse for særlig indsats.​ Privatfoto

 
De forlanger ikke, at alle skal have. Måske skal det også være mindre beløb. Muligvis skal der kun udbetales for bestemte vagter. Men bioanalytikere på klinisk biokemiske afdelinger
rundt om i landet har svært ved at forstå, hvis de overhovedet intet kan få i tillæg for deres indsats
under covid-19. 

Mange har været udsat for et stort arbejdspres og udvist høj fleksibilitet. De er blevet udsat for smitte og har været utrygge på grund af usikkerhed om retningslinjer for beskyttelse.

”Mange kolleger efterlyser et skulderklap. De savner anerkendelse og at blive set som en resurse,” siger Bo Christensen, der er udviklingsbioanalytiker og tillidsrepræsentant på Klinisk Biokemisk Afdeling på Holbæk Sygehus.

Region Sjælland og andre regioner har afvist at indgå aftaler med bioanalytikerne om tillæg for
de specielle krav under corona. Den slags aftaler har sygeplejerskerne og sosu’erne fået en række
steder, og de giver typisk 3.000 kr. ekstra om måneden for arbejde med covid-patienter.

Akutlaboratorium

I Holbæk er der på hver vagt fast udstationerede bioanalytikere på akutafdelingen. De har et lille
laboratorium på stedet og arbejder ved siden af sygeplejersker. Sygeplejerskerne får tillæg, bioanalytikerne intet.

”Hos mange patienter er der mistanke om corona, eller der skal i hvert fald tages forholdsreglerne. Det er ikke bare fem minutter, bioanalytikerne er hos den enkelte patient, men måske et
kvarter. Der skal tit også tages ekg,” fortæller Bo Christensen.

Han mener, at netop akutafdelingen i Holbæk kunne være et af de steder, hvor det er relevant
med et tillæg. Beregnet på en eller anden måde, måske pr. vagt. Han har ingen ultimative krav.

”Vi er altså også frontpersonale. Vi bliver kostet rundt til mange forskellige patienter,” siger Bo
Christensen.

Forhandling

Regionsformand Anja Lykke Aakeson fra dbio-Sjælland har rejst krav over for Region Sjælland. Hun oplevede også, at regionens forhandler forstod hendes synspunkter. Men da han kom tilbage
efter at have talt med sygehusledelserne, afviste han kravet. Det skuffer hende.

”Måske skal bioanalytikerne ikke have lige så store tillæg som sygeplejerskerne. Men vi havde
regnet med, at regionen havde tænkt på at honorere bioanalytikere på en eller anden måde for
deres store indsats,” siger Anja Lykke Aakeson.

Efter hvad hun forstod, så mente sygehusledelserne, at bioanalytikere ikke havde præsteret noget ekstraordinært under corona. Hun anerkender, at sygeplejerskerne har længere tids kontakt
med de enkelte covid-patienter.

”Men til gengæld kommer bioanalytikerne typisk rundt til langt flere patienter, og mange af
dem er mistænkt for corona. De går med frygten for at bringe smitten videre til den næste patient.
Måske skal de bagefter ind til en baby,” siger Anja Lykke Aakeson.

Derfor nej

Enhedschef Flemming Bøgelund-Kjær fra HR-afdelingen siger, at Region Sjælland anerkender
den store indsats, som stort set alle medarbejdere har ydet under corona. Aftalerne med sygeplejersker
og sosu’er begrunder han med, at der er behov for at tiltrække et tilstrækkeligt beredskab til de direkte plejeopgaver.

”Der er tilknyttet særlige vilkår, opgaver og funktioner, som skal være opfyldt for at få tillæg. De skal deltage i beredskab eller deltage i den direkte pleje og behandling med instruktions- og
uddannelsesopgaver,” forklarer Flemming Bøgelund-Kjær.

”Er bioanalytikernes prøvetagning ikke vigtig for, hvilken behandling der skal foregå?”

”Jo, bioanalytikerne har også en vigtig opgave. Men vi ser, at bioanalytikerne indgår i en anden
rolle og ikke i den direkte pleje og behandling af covid-19-patienter. Men vi har aftalt med dbio at
forlænge den beredskabsaftale, der blev indgået i fjor, og hvor der ikke er tilknyttet de særlige vilkår,
som er aftalt for sygeplejersker og sosu’er” .

Stil krav lokalt

Anja Lykke Aakeson siger, at den beredskabsaftale, som nævnes, er noget andet, end hvad hun efterlyser.
Den har foreløbig ført til, at to bioanalytikere på fertilitetsafdelingen i Køge fik udbetalt 1.500 kr. hver, da de skiftede til en anden arbejds-plan på covid-afdelingen i Roskilde, og andre 1.500 kr., da de vendte tilbage igen.

”Jeg har nu opfordret tillidsrepræsentanterne til at tage spørgsmålet om fleksibilitetstillæg op i
deres MED-udvalg. Sådan at alle får hørt, at man ikke vil anerkende bioanalytikerne. De kan også
tale med deres lokale sygehusledelser. På det enkelte hospital kender de hinanden bedre, og derfor
kan forståelsen være større,” siger Anja Lykke Aakeson. Hun overvejer også senere at bede om en ny
forhandling med regionen.

Forvirrende retningslinjer

Bo Christensen i Holbæk er uforstående over for, at det ikke regnes som ”behandling” at tage prøver.
Han opponerer mod, at det ”bare” er bioanalytikernes almindelige arbejde at beskæftige sig
med corona-patienter.

”Jeg klager ikke over, at vi skal bruge ekstra tid på omklædninger. Det kræver ekstra resurser, men vi har også fået tilført mandskab.

Men det har været meget belastende med usikkerheden om retningslinjerne for at beskytte
sig mod smitte. De har været skiftende, og det har skabt forvirring. Når bioanalytikere er kommet ud fra en stue, har sygeplejersker måske været i gang med at hænge isolationsskilt op på døren. Skulle vi så i
karantæne?

Vi skal have håndfaste retningslinjer, og de skal ikke være skiftende fra afdeling til afdeling. I resten af epidemien skal man være langt mere klar i spyttet,” opfordrer Bo Christensen.

Flere arbejdsskadede

En håndfuld bioanalytikere i Holbæk har været smittet af corona. Nogle af tilfældene er anmeldt som arbejdsskader. Det beviser, at de ansatte er tæt på.

Men Bo Christensen forsikrer, at bioanalytikerne stiller op igen, hvis coronaen tager til på ny. Han tror bare, det vil være en god idé, hvis sygehusene og regionerne forebygger udbrændthed.

”Her er den bedste medicin anerkendelse. Ikke bare i ord, men også i handling – og kroner.”
LinkedIn Email Twitter