29-04-2020

Frustrerede studerende: ”Bliver vi nogensinde færdige?!”

Det er aldrig nemt at skrive bachelorprojekt, men i den nuværende coronaepidemi er det som at løbe marathon på en forhindringsbane. To bioanalytikerstuderende giver indblik i processen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Af Charlotte Visborg Andreasen, konsulent

Samah og Wafa.jpeg 

Samah Al-Jaal og Wafa El Chafei er bioanalytikerstuderende på sidste semester på VIA University College i Aarhus. Privatfoto ​​taget før coronaepide​mien​ 


Bachelorprojektet er den afsluttende - og krævende - opgave for bioanalytikerstuderende, men dette forår har budt på ekstraordinære forhindringer på grund af coronaepidemien, fortæller to studerende fra VIA University College. En af de største forhindringer er indsamlingen af empiri til projektet. 


”Vi har slet ikke været derude endnu,” fortæller Samah Al-Jaal og Wafa El Chafei. De er tilknyttet biokemisk afdeling i Aalborg, men de har ikke kunnet besøge afdelingen på grund af smittefare. 

”Vi ville gerne observere i praksis, men det blev afvist med det samme. Det er sårbare patienter, der får centralt venekateter, og der må ikke komme folk udefra, som kan smitte dem.”

Coronaepidemien ændrede alt

Samah Al-Jaal og Wafa El Chafei skriver bachelorprojekt sammen med to andre bioanalytikerstuderende, og de undersøger det tværfaglige samarbejde mellem bioanalytiker og sygeplejerske, når der udtages blodprøve fra et centralt venekateter (CVK) på en patient. 

Emnet var valgt, før coronaepidemien pludselig ændrede alt.

De afdelinger, der ikke har patientkontakt, er begyndt at åbne for studerende, der skriver bachelorprojekt, men Samah og Wafa forventer, at de først kan komme ind i klinikken midt i maj. Indtil videre har de kunnet sende spørgeskemaer, men interviewene med de faglige eksperter må vente, til de kan mødes fysisk. 

”Det er for svært at interviewe virtuelt, når man ikke er vant til det, og når man er en gruppe på fire, der ikke må mødes," siger Samah Al-Jaal og Wafa El Chafei​.

Et litteraturstudie uden adgang til biblioteket

De to bioanalytikerstuderende er bekymrede over, at de får empiri så sent, for der bliver ikke lang tid til at analysere materialet. Gruppen har fået at vide af deres vejleder, at de kan ændre deres projekt til et litteraturstudie, men det er heller ikke uden problemer. 

Professionshøjskolerne lukkede den 13. marts, og det betyder bl.a., at biblioteket også har været lukket siden da. De studerende har derfor ikke adgang til bøger. 

På nettet kan de søge litteratur og kigge i indholdsfortegnelser, og de kan få scannet max 30 sider om ugen. Det tager 4-5 dage, fra de bestiller, til de får dem tilsendt over mail. 

Skype giver støj

”Bibliotekarerne er søde og vil gerne hjælpe, men det er en langsom proces. Og vi har valgt et emne, der ikke er skrevet særligt meget om, så det er svært at finde relevant litteratu,” fortæller de to studerende. 

En sidste udfordring er, at de studerende ikke må mødes, hverken i gruppen eller med vejlederen. Alt skal foregå virtuelt, og det kan give støj, oplever Samah Al-Jaal og Wafa El Chafei. 

”Vi mødes over Skype, men det fungerer ikke så godt. Folk falder ud teknisk, og stemningen bliver tit så dårlig; man kan ikke høre, hvad der bliver sagt, der opstår misforståelser osv.” 

Fra drøm til… noget andet

Det er ikke sådan et bachelorforløb, de to bioanalytikerstuderende drømte om. 

”Det er lidt underligt det hele, og vi kan føle os så umotiverede”, fortæller de to studerende med et lille suk, ”nu er vores mål bare at bestå.” 

Men de er ikke slået ud, understreger Samah Al-Jaal og Wafa El Chafei, og sammen holder de modet oppe. 

Skolen hjælper også, afleveringsdatoen er blevet rykket 14 dage, og VIA er god til at opdatere de studerende. Der er også oprettet en hotline, hvor man kan få hjælp og støtte. 

Samah Al-Jaal og Wafa El Chafei kigger allerede fremad, og de har begge netop søgt jobs inden for biokemi; ”Det bliver fedt at være derude og selv tage blodprøver og få ansvar for opgaver, vi glæder os til at blive færdige!”, slutter de optimistisk.

Efter interviewet med Samah Al-Jaal og Wafa El Chafei er det nu blevet muligt at reservere bøger online på biblioteket og hente dem i poser på skolen. Det nye tiltag startede den 23. april, og de studerende må låne max 3 bøger, som skal afleveres efter 14 dage.
​​​​
 

 Rettelse 30.4.2020

 
​Tidligere fremgik det, at formålet med gruppens projektet er at undersøge det tværfaglige samarbejde mellem bioanalytiker og sygeplejerske, når de anlægger et centralt venekateter (CVK) på en patient.

Det er en misforståelse. Der skulle i stedet stå, at gruppen undersøger det tværfaglige samarbejde mellem bioanalytiker og sygeplejerske, når der udtages blodprøve fra et centralt venekateter.

Det fremgik også, at de studerende ikke har haft adgang til bøger og artikler, siden biblioteket lukkede, men det gælder kun bøger. ​
LinkedIn Email Twitter