18-05-2020

Flere end 10 bioanalytikere corona-syge i Herning

Indberetninger af arbejdsskader begynder at strømme ind til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Flere er syge i lang tid, og en bioanalytiker har også været indlagt på intensiv.

​​​​​​​​​​Af Niels Stoktoft Overgaard, journalist
Herning01_300dpi.jpg

På Region Midtjyllands hospitaler er der nu bekræftet 326 ansatte med covid-19. Arkivfoto: Hospitalsenheden Vest i Herning.

 
Helt op mod 15 bioanalytikere på Hospitalsenheden Vest i Holstebro og Herning har været eller er syge med symptomer på covid-19. Nogle af dem er testet positive. Andre var syge, før der kom retningslinjer om testning af ansatte, men de har haft de typiske symptomer.

Det er formentlig det hidtil største udbrud blandt bioanalytikere i Danmark. Men også på andre hospitaler har der været tilfælde. Derfor er der nu også begyndt at gå anmeldelser af arbejdsskader blandt bioanalytikere af sted til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Her var der indtil slutningen af april totalt registreret 105 anmeldelser af corona fra alle fag. Men det tal vil givetvis stige kraftigt i den kommende tid. Alene på Region Midtjyllands hospitaler er der nu for alle faggrupper bekræftet 326 ansatte med covid-19. Det oplyser regionen selv på sin hjemmeside.

Voldsomme sygeforløb

Mindst én bioanalytiker har været særdeles hårdt ramt af covid-19. Vedkommende har været indlagt på intensiv afdeling på et hospital øst for Storebælt. Heldigvis er den pågældende nu udskrevet igen.

Chefbioanalytiker Karina Willemoes Ladefoged fra Hospitalsenheden Vest i Herning og Holstebro bekræfter, at der har været sygdom blandt hendes bioanalytikere. Men hun vil ikke oplyse, hvor mange det drejer sig om. Det har hun ikke beføjelse til, forklarer hun. Region Midtjyllands hospitaler er meget tilbageholdende med at opgive antal smittede på enkelte afdelinger eller i enkelte faggrupper.

Men bioanalytikerne i Herning har selv været åbne om corona-sygemeldinger. Midtjysk dbio-regionsformand Karin Vestergaard arbejdede selv på hospitalet i Herning indtil for halvandet år siden. Hun har fra menige bioanalytikere blandt sine tidligere kolleger hørt, at der er eller har været 11 smittede alene i Herning. Det er også noget, de ansatte har korresponderet med hinanden om på Facebook. Oveni kommer syge på laboratoriet i Holstebro.

Nogle af dem, der var syge i epidemiens første del, er ikke testet. Derfor er det ikke fuldstændig sikkert, de har været ramt af covid-19. Men deres symptomer har svaret til sygdommen.

Lange sygemeldinger

Karin Vestergaard har også fra menige medarbejdere hørt, at sygdommen kan tage hårdt fat. De fortæller om sygemeldinger på op til fire uger.

Regionsformanden er overrasket over det høje antal i Hospitalsenheden Vest. Laboratorierne på andre hospitaler i regionen melder nemlig om slet ingen eller måske kun en enkelt smittet. Også selv om de arbejdspladser ligesom Hospitalsenheden Vest tager imod corona-patienter.

Smitte på arbejde og privat

Kommunerne Holstebro og Herning har i flere uger været de steder i provinsen, hvor generelt allerflest borgere er testet positive. Der har blandt andet været mange smittede blandt de ansatte i Hospitalsenheden Vest. Ifølge Dagbladet Holstebro for eksempel samlet 60 på medicinsk afdeling i Holstebro.

"Vi har mistanke om, at flere bioanalytikere er smittet på arbejde. Men vi har også kendskab til, at nogle formentlig har fået sygdommen i familien. Der har jo generelt været et stort smittetryk i det område, hvor hospitalet ligger", siger Karina Willemoes Ladefoged.

Hun tilføjer, at der ikke er afsløret nogen tydelige sammenhænge. Det er overhovedet ikke sådan, at når man arbejder med corona-patienter, så bliver man selv syg.

I Hospitalsenheden Vest er forholdsreglerne for at undgå smitte strammet. Men regionsformand Karin Vestergaard undrer sig over, at der er forskel på kravene på hospitalerne i regionen. For eksempel i forhold til hvornår der skal bruges visir. Hun mener, at det burde koordineres, så der gjaldt de samme retningslinjer overalt. Ellers kan det virke forvirrende.

"Det er vi nu i dialog med regionen om", fortæller Karin Vestergaard.

Første afgørelser truffet

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hastebehandler nogle af sagerne om corona. Derfor er der allerede truffet afgørelser i de første sager. Der er taget stilling til, om tilfældene kan regnes som arbejdsbetingede, eller om de er blevet afvist. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil ikke oplyse, hvor mange sager der allerede er afgjort, men det er færre end 5.

Hvis smitten anerkendes som en arbejdsskade, så skal det senere afgøres, hvor meget den ramte eventuelt skal have i erstatning. Det afhænger af, hvor stort et varigt mén eller erhvervsevnetab sygdommen eventuelt har givet.
LinkedIn Email Twitter