17-09-2013

Fagligt Forum bliver en åben fest

Invitation: I februar 2014 kan alle videbegærlige bioanalytikere deltage i Fagligt Forums første dag. Minifestivalen byder på førstehånds-beretninger fra forskningens mest aktuelle frontafsnit.

​Danskernes genetiske historie er netop nu ved at blive udforsket og dokumenteret. Det er planen, at kortlægge hele genomet fra 100 fortidige danskere – fra jæger-samler-perioden, over bronze- og jernalder til vikingetiden og videre op til den tidligste industrialisering. Samtidig vil genomet fra 1000 nutidige danskere blive sekventeret på baggrund af anonymiserede blodprøver. Det er ambitionen, at Danmark bliver det første land i verden, der har genetiske profiler på sine indbyggere, så langt tilbage, det overhovedet er muligt.
 
Dette storladne og videnskabeligt grænsebrydende projekt, der ventes at tage mindst fem år og trække på samarbejdspartnere i blandt andet Kina, er afsættet for det bærende indlæg på Faglig Forum 2014, som afholdes på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg 4.-5. februar. 
Fagligt Forum afvikles hvert tredje år, og for første gang bliver dag 1 åben for alle interesserede bioanalytikere. Dag 2 er som sædvanlig for de bioanalytikere, der er medlemmer af dbio´s faglige udviklingsgrupper, Fagligt Udvalg og Fagetisk Nævn. Udviklingsgrupperne er drivkræfterne bag udviklingen af dbio´s kurser. 
 

Kræftvaccine, kulstof – og Go´ Nat   

Konsulent Else Marie Klærke i dbio´s faglige afdeling er i gang med at få alt til at falde på plads omkring emner og oplægsholdere. Hun kan allerede nu oplyse, at det bliver specialkonsulent Esben Flindt fra Biologisk Institut på Københavns Universitet, der vil fortælle om ikke bare det nationale genom-projekt, men også om et sideløbende patogenom-projekt, der skal afdække danskernes sygdomshistorie. Patogen-projektet har som konkret målsætning, at udvikle forskellige former for lægemidler, blandt andet en eventuel kræftvaccine.   
 
Esben Flindt arbejder sammen med professor Eske Willerslev på Grundforskningscenter for Geogenetik på KU. Centret nyder anerkendelse i hele verden for sine bemærkelsesværdige resultater med hensyn til at uddrage og sekventere dna fra forhistorisk prøvemateriale. Blandt andet med præsentationen i 2010 af det første fuldstændige genom fra den 3000 år gamle Saqqaq-mand fra Grønland. Den dna-profil blev gjort mulig ved hjælp af en hårtot.
Klærke er desuden ved at få en aftale i stand med en af centrets laboranter, der arbejder med at oprense forhistorisk dna.
Senere på dagen sættes der fokus på det nye ”mirakelstof” – grafen. Grafen er, som navnet antyder, et fladt, todimensionalt kulstof, der består af kulstofatomer i ét lag. Stoffet har nogle helt særlige optiske, elektroniske og mekaniske egenskaber, og er blevet ganske meget ombejlet med forskningsmidler og opmærksomhed det seneste års tid.
Dagen afsluttes med et oplæg af professor og overlæge Poul Jennum fra Institut Klinisk Medicin, Neuro- og Sansefag på Glostrup Hospital. Jennum er Skandinaviens førende forsker indenfor søvnmekanismer og –forstyrrelser og vil fortælle om søvnens betydning for hukommelse og indlæring.
 
Se program og tilmeld dig på Uddannelse og Karrierre/dbio-kurser/Faglig Forum
 
LinkedIn Email Twitter